Hur ser de unga på händelserna som skedde för hundra år sedan? Hurudana känslor, tankar och funderingar väcker inbördeskriget hos de unga?  Esbo stadsmuseums och Stadens tjänster för ungdomar gjorde ett samarbetsprojekt, där man inspirerade ungdomslokalernas ungdomar att bearbeta de känslor som inbördeskriget väckte. Ungdomarnas utställning Rest In Peace finns att beskåda i KAMUs Aula 15.5.-2.9.2018. Det är fritt inträde till KAMUs Aula.