Byggnadsarvet

Body

 Att skydda och utforska byggnadsarvet är en väsentlig del av skyddet av Esbos kulturmiljö. Som bas för byggnadsskyddet har Esbo stadsmuseum utfört undersökningar och utredningar om byggnadsbeståndet och kulturmiljön i sitt verksamhetsområde. Esbo stadsmuseum styr och koordinerar också utredningar med anknytning till kulturmiljön.

Esbos byggnadsarv är mångsidigt och består av många tidsmässiga skikt. Det åskådliggör Esbos utveckling till landets näst största stad.

Reparationsunderstöd

För restaurering och vård av kulturhistoriskt betydande byggnader finns olika former av understöd. Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delar årligen ut understöd för restaurering och vård av kulturhistoriskt betydande byggnader. Ansökningstiden går ut i slutet av oktober, och besluten om understöd fattas i mars.

Finlands hembygdsförbund delar ut understöd för reparation av föreningshus. Ansökningstiden är i slutet av september, och besluten fattas i mars.