Vem hjälper i kulturmiljöfrågor?   

Body

Stadsmuseets experter bistår enligt sina resurser myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner i frågor som gäller kulturmiljön samt skydd, vård, utveckling och restaurering av byggnadsarvet.

Stadsmuseets expert- och myndighetsuppdrag med anknytning till kulturmiljön är definierade i ett avtal med Museiverket. Enligt avtalet sköter stadsmuseet expertuppdrag som gäller kulturmiljön och byggnadsarvet inom sitt verksamhetsområde. Museiverket för sin del övervakar skyddet av statens, universitetens och kyrkans byggnader jämte reparationer. Museiverket ansvarar också för att värna om byggnader som är skyddade enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet .

Förfrågningar

Intendent Tryggve Gestrin tfn 050 5666 105
kulturmiljö- och fornminnesärenden, arkeologisk forskning

Intendent Jyri Vilja tfn 050 4644 816
kulturmiljöärenden, byggnadshistorisk forskning

Forskare, arkitekt Marja Sahlberg tfn 043 8247331
kulturmiljöärenden, byggnadshistorisk forskning, restaureringshandledning

Intendent Eetu Sorvali 040 485 5262
kulturmiljö- och fornminnesärenden, arkeologisk forskning