Museiarkivet och biblioteket

Body

Museiarkivet kompletterar Esbo stadsmuseums bild- och föremålssamlingar. Här finns dokument, kartor, ritningar och insamlat minnesmaterial. Arkivets samlingar omfattar också trycksaker, tidningar, böcker och i viss mån audiovisuellt material, främst intervjuer med esbobor.

Museiarkivets material publiceras kontinuerligt på söktjänsten Finna, allteftersom katalogiseringen och digitaliseringen framskrider. Det är också möjligt att komma överens om forskningsbesök i arkivet i museibyrån i utställningscentret WeeGee. Museets personal letar fram materialet i förväg.

Nya donationer tas emot, om de kompletterar vår kunskap om Esbo. Vi kan också ge råd om vilken förvaringsplats skulle vara bäst för ett material, om vi inte kan ta in materialet i våra egna samlingar.

Stadsmuseets referensbibliotek innehåller faktalitteratur och litteratur som berör musikbranschen och kulturhistorisk forskning. Biblioteket finns till för intern användning och forskare, hemlån beviljas inte. Besök i biblioteket enligt överenskommelse.Personuppgifter


Museisamlingarnas material innehåller mycket personuppgifter. I samband med materialdonationer ombeds donatorerna att underteckna en tillåtelse som ger museet rätt till materialet. Tyvärr saknas ofta dessa tillåtelser i samband med äldre donationer. Numera undviker vi att ta emot donationer med restriktioner i förhållande till användningen, och önskar att materialet är så tillgängligt som möjligt för museets kunder.

Registerbeskrivning för vårt samlingsprogram KAUKO finns här.