Föremålssamlingarna

Body

I Esbo stadsmuseums samlingar finns över 40 000 föremål som berättar om Esbos historia på många olika sätt. Föremålen kan till exempel komma från skärgården eller den gamla landsortssocken som Esbo en gång var. Vi har föremål från vardag och fest, föremål från industrialiseringen och föremål som representerar urbaniseringens intåg. Vi tar också tillvara föremål från i dag och dokumenterar fenomen i vår samtid.

Föremålssamlingen har främst uppstått genom donationer. Till en viss del är samlingen mycket omfattande, och museet måste noggrant överväga om det finns resurser att ta emot nya föremål. Föremålen bör ha an anknytning till Esbo och vi behöver tillräcklig information om föremålet i fråga.

Enbart en bråkdel av föremålen är utställda på museerna, de flesta förvaras i samlingscentralen. Föremål lånas enbart ut till professionella museer. Bilder av och information om föremålen i samlingarna publiceras i mån av möjlighet på söktjänsten Finna. 

Om du önskar donera föremål eller har frågor om samlingarna, kontakta: museokokoelmat@espoo.fi 

Annamari Eskola
intendent
050 464 4815
annamari.eskola(a)espoo.fi

Suvi Kettula
Intendent, textilsamlingar och konservering
0504644814
suvi.kettula(a)espoo.fi.

 

Konservering


Esbo stadsmuseums konserveringsarbete syftar till att förvara och ställa ut museets föremål på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.

Museet samarbetar med läroanstalter som arbetar med konservering och restaurering, erbjuder praktikplatser och material för slutarbeten. 

Tag gärna kontakt om du har frågor kring vård och förvaring av dina textilier.

Suvi Kettula
Intendent, textilsamlingar och konservering
0504644814
suvi.kettula(a)espoo.fi

Elomaa, Saara
Konservator
043 826 9485
saara.elomaa@espoo.fi
 

 

Esineitä Pentalan saarelta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: EKM/ Johnny Korkman