Bildsamlingen

Body

Bilder öppnar upp Esbos historia på många plan. I museets bildsamlingar tar vi tillvara bilder av Esbo i vardag och fest, förändrade landskap, byggnader – precis allt som berör livet i Esbo.

Bildsamlingen består av fotografier, postkort, affischer och tavlor. Samlingen växer ständigt genom donationer och museets egna dokumentation.

Samlingen består av över 100 000 objekt, främst fotografier. Bildsamlingen digitaliseras efter hand, och publiceras i mån av möjlighet i söktjänsten Finna.

Det är också möjligt att bekanta sig med bildmaterialet på plats i museibyrån i utställningscentret WeeGee. Vår intendent hjälper till att söka fram material i vår databas. Vid behov tar vi också fram originalbilder. Alla besök på museibyrån bör vara överenskomna på förhand.

Förfrågningar om material, donationer eller besök kan riktas till:
Intendent Leena Sipponen,  tfn. 050 366 4944 leena.sipponen(a)espoo.fi  eller museoarkisto(a)espoo.fi

Prislista och villkor  
Tryckbar bildfil, grundavgift (A4-A3, 300 dpi)   15 €
Publiceringsavgift, kommersiellt bruk 75 €
Användning i reklam  285 €
Återanvändning av bild -50 %

Beställda bilder levereras i elektroniskt format. Utskrifter kan inte erhållas. Bilderna levereras med rättighet att användas en gång. Efter användningen bör filen förstöras. I samband med publicering bör Esbo stadsmuseum nämnas samt fotografens namn om denna ar känd.

Allmännyttiga eller icke vinstdrivna aktörer behöver inte betala publiceringsavgift. Esbo stads byggnadshistoriska utredningar har gratis tillgång till bilderna.

Prislistan är fastställd i kulturnämnden i Esbo stad.
 

Finnoon kartanon portti 1970-luvulla. Kuva: EKM/ Kenji Rinno
Foto: EKM/ Kenji Rinno