Studio Ilmiö

Body

Har du en skapande grupp?

Vi erbjuder förskolor, grundskolor, gymnasier och yrkesskolor på andra stadiet i Esbo möjligheten att gratis använda hemboet och verkstaden. Där kan du arbeta mångsidigt med olika teman i en intressant miljö. Utställningscentret WeeGee har fyra museer under sitt tak, arkitekturen i Hagalunds trädgårdsstad utanför sin dörr och idrottsparken som granne. Möjligheterna är oändliga.

Studio Ilmiö är en gratis undervisnings- och verkstadslokal. Skolklasser i Esbo, från förskola till gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet, kan använda den. Lokalen passar bra till exempel för fenomenbaserat lärande över läroämnesgränser enligt den nya läroplanen. Studion består av ett hemtrevligt grupprum och en mångsidig verkstad. Lokalerna kan bokas på förhand vardagar kl. 9–16, för en till tre dagar åt gången.

När du bokar Studio Ilmiö reserveras samtidigt verkstaden. Du ansvarar själv för material som används, måltider och eventuella tjänster (till exempel transporter och guidning i museerna).

Reservera lokalen hos WeeGees info per telefon eller e-post. Du får också mer information om användningen av studion från infon på WeeGee. Du kan också kombinera bokningen med bokning av guidning eller verkstäder på museerna. Museerna öppnar vardagar kl. 11, men det är möjligt att på förhand boka guidningar och verkstäder också tidigare.

Kom och bekanta dig med Studio Ilmiö vid WeeGee!

Upplysningar: weegee.info@esbo.fi