WEEGEES SOMMARLÄGER

Body

På sommaren ordnar vi på WeeGee dagläger som pågår en vecka för barn i åldern 7–10 år. För att få delta ska barnet ha gått sitt första skolår.

Under veckan bjuder vi på mångsidigt program och trevliga överraskningar i alla museer på WeeGee. Lägrens innehåll grundar på WeeGees olika utställningar som vi bekantar oss med ur olika synvinklar genom upplevelser och aktiviteter. Viktigast är vi-andan och att barnen kan glädjas åt sina framgångar.

 

Ytterligare uppgifter: weegee.kesaleirit@espoo.fi

Med reservation för ändringar

Ledarna och assistenterna på sommarlägren talar också svenska och engelska och därmed passar lägret också bra för barn med annat modersmål än finska.

 

Kesäleiri