Fritids- och evenemangsplats i Karabacka

Karahuset är en mångsidig fritids- och evenemangsplats för kultur, konst och hobbyer. I huset finns även ungdomstjänster och olika undervisnings- och verksamhetslokaler där bland annat SVEBI (Svenska bildningstjänster), Esbo bildkonstskola, musikinstitutet Juvenalia, Rytmimusiikkiopisto Tauko och Omnia (Esbo arbetarinstitut) ordnar undervisning. Dessutom övar olika hobbygrupper i Karahuset.

I Karahuset uppmärksammar vi önskemålen från områdets invånare men också det som intresserar en bredare publik. I huset ordas verksamhet och program för alla. Karatalo har en låg tröskel: delta, se och pröva – kom som du är.

 

Öppettider

Karahuset är öppet måndagar och tisdagar kl. 9–17 och vid evenemang.


 

 

 

 

 

Error fetching tweets:Client error: `GET https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?screen_name=KarataloEspoo&count=3` resulted in a `404 Not Found` response
Kotkatie | Örnvägen 4 02620 Espoo | Esbo
 
PL | PB | P.O. Box 62301 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo
 
+358 9 816 82708 | karatalo@espoo.fi