Besök kamu med din grupp

Body

Esbo stadsmuseum erbjuder undervisningstjänster för barn i alla åldrar. Museibesöket stöder skolundervisningen och kan kombineras med många olika läroämnen. 

Museibesöken är alltid gratis för daghems- och skolgrupper. För att förbereda sig på klassens museibesök får lärare gratis bekanta sig med utställningarna på KAMU genom att visa upp sitt kort från Undervisningssektorns fackorganisation vid biljettförsäljningen i utställningscentret WeeGee.

Det är nödvändigt att på förhand boka en tid för gruppens museibesök. Det lönar sig att förbereda museibesöket på förhand med gruppen och ge bakgrundsinformation om utställningen – varför besöker vi museet och vad kommer vi att se där. Läraren har ansvar för eleverna under hela besöket!

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

KAMUs Salonki-rum

Daghems- och skolgrupper kan gratis reservera Museopeda-rummet i samband med sitt museibesök för att göra grupparbeten, ha lektioner eller äta matsäck. Meddela om behovet då du reserverar en guidning. I Museopeda-rummet finns en dator, videokanon och sittplatser vid bordet för ca 30 elever.

Undervisningspaket och historiska kläder för utlåning

Vad är historiska fisknät tillverkade av? Vilka spel spelade man på medeltiden? Och hur talar man solfjädersspråk? Dessa och många andra frågor hittar du svar på i undervisningspaketen från olika tidsåldrar som utlånas av Esbo stadsmuseum. Bekanta dig med museets utbud av undervisningspaket!

Nyhetsbrev för skolan

Beställ nyhetsbrevet för skolan, där du kan läsa om museets aktuella evenemang, guidningar och andra tjänster riktade till daghems- och skolgrupper.

Beställ här >>