Guidningar för åk 1-6

Body

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!
 

Guidningar och verkstäder i utställningen Allt och inget: Arkitekterna Kaija + Heikki Siren (23.10.2020-9.1.2022)
 

ARKITEKTEN GICK TILL SKOGEN, 60 MIN

Under guidningen bekantar vi oss med tidsperioden då människorna för första gången flyttade till radhus nära naturen. Vardagsrummet uppfanns, skolorna gjordes ljusa och utrymmena kunde användas till olika ändamål. Finlands första förorter byggdes i Hagalunds skogar, dit även Kaija och Heikki Siren ritade moderna radhus. Elevernas vardag och den bekanta miljön fungerar som grund då vi undersöker den byggda kulturmiljöns kvalitet och arkitekturens grunder. Vi övar på månglitteracitet genom att titta på olika bilder och utrymmen, samt undersöker hur miljöer förändras och vår egen påverkan på miljön.
Rekommenderas för skolelever i åk 3-6. 

Guidningen kan anpassas att passa för speciellt undervisningen i matematik, bildkonst eller samhällslära.  

GUIDNING + VERKSTAD, 75-90 MIN

Guidningen innehåller alltid interaktiv diskussion mellan guiden och gruppens medlemmar samt små uppgifter som kan göras individuellt eller i smågrupper. Till guidningen kan man vid önskemål även kombinera en av följande verkstäder. Då reserveras en längre tid för helheten som innehåller både guidning och verkstad. 

VERSTAD: HÄLSNINGAR FRÅN ESBO! 

I verkstaden där barnen får arbeta individuellt undersöker vi näromgivningen och gör egna Esbo-vykort. 

VERKSTAD: MITT LIVS ARKITEKT 

I verkstaden som kombinerar matematik och bildkonst planeras en bostad antingen i smågrupper eller individuellt. 

VERKSTAD: SYNPUNKTER OM BOSTÄDER 

I verkstaden som tränar månglitteracitet funderar vi i smågrupper på hurudana bostäder som är bra för människorna. Eleverna får bekanta dig med bostäder från 1950-1960-talet ur invånarens, arkitektens och bostadsförmedlarens synpunkt.  

VERKSTAD: SYNPUNKTER OM SKOLOR 

I verkstaden som tränar månglitteracitet funderar vi kring hurudan en väl fungerande lärmiljö är. Eleverna får bekanta sig med skolor från 1950-1960-talet ur elevens, lärarens och arkitektens synpunkt. 
 

Guidningar och verkstäder i utställningen Tusen berättelser om Esbo
 

BACKA IN I HISTORIEN 45–60 MIN.

Hur ringde man kompisarna före mobiltelefonernas tid? Hur såg det ut i hemmen i Esbo under morföräldrarnas tid? Och vad åt säljägarna vid lägerelden för tusentals år sedan? Under den här guidningen lägger vi i backväxeln och backar ut från förorternas stad hela vägen till forntiden. Vi lär oss om livet i olika tider genom att diskutera och skapa. Småbarnspedagogiken (5–6-åringar), lågstadiet (åk 1–3)

SPÅR FRÅN DET FÖRFLUTNA – GUIDNING OCH VERKSTAD, 60–120 MIN.

Varifrån kommer historien? Under guidningen sätter vi oss in i Esbos historia genom att utforska, reflektera och jämföra historiska källor på utställningen Tusen berättelser om Esbo. Guidningens längd är 60 minuter. Guidningen kan kompletteras med en verkstad där barnen lär känna sina egna rötter och lagrar sina egna minnen. Guidningens och verkstadens sammanlagda längd är 90 minuter. Parallellklasser kan boka guidningen Spår från det förflutna samtidigt. Då får båda klasserna både guidningen och verkstaden. Besöket för två klasser samtidigt varar två timmar. Lågstadiet (åk 4–6)

FÖRHISTORISKT LIV, 60 MIN. 

Sätt dig ned i ett stenåldershus och lär dig om förhistorien! Under den aktivitetsbetonade guidningen sätter vi oss in i livet för människor som levde för tusentals år sedan med hjälp av de material, föremål och arbetssätt som de använde och funderar på hurdana tolkningar arkeologiska fynd ger upphov till.  Lågstadiet (åk 4–6), andra stadiet

I DEN MEDELTIDA BYN, 60 MIN.

Under guidningen tar vi en titt på det vardagliga livet i en medeltida by, den livliga handeln och den arkeologiska forskningen om unika Mankby. På rundturen undersöker vi själva vad historiska kunskaper består av och vad de berättar om odlingskulturen i södra Finland under den europeiska medeltiden. Lågstadiet (åk 4–6), andra stadiet

VERKSTADEN BYGG EN FÖRORT, 60 MIN.

Hurdant är ett bra ställe att bo på? I verkstaden får eleverna bekanta sig med stadsplanering och göra om förorterna i Esbo. Vid sidan av förortsplaneringen lär vi oss om urbaniseringen i Esbo, det moderna Esbos historia och om samhällsidealen om ett bra boende under olika tider. Lågstadiet (åk 5–6), högstadiet (åk 7–9), andra stadiet

VERKSTADEN HÄLSNINGAR FRÅN ESBO! 45–60 MIN. FRÅN DEN 18.3.2020

Rom har Colosseum, Paris Eiffeltornet, Helsingfors Domkyrkan och salutorget, men vad är Esbo känt för? I verkstaden planerar och tillverkar vi egna vykort med Esbomotiv utifrån elevernas egna iakttagelser. Lågstadiet (åk 4–6), högstadiet (åk 7–9), andra stadiet