Guidningar för åk 7-9

Body

 

Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Guidningar i utställningen Blicken mot horisonten

Människan och havet, 60 min

Den interaktiva guidningen Människan och havet passar för elever i alla åldrar. Under guidningen studerar vi livet vid havet och på dess villkor ur ett naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Hurudana färdigheter krävs på havet? Hur har människan inverkat på havet tidigare, och hur påverkar man det idag? Erbjuds 19.2.2019-2.2.2020.

Läs mer om utställningen här.

Guidningar och verkstäder i utställningen Tusen berättelser om Esbo

Utställningen Tusen berättelser om Esbo berättar om Esbos historia under fem olika tidsperioder. Upplev livet under stenåldern på säljägarnas ö, i den medeltida byn, i herrgårdar och stugor, i Köklax i en tegelarbetares torp och i Finlands näst största stads förorter. I utställningen berättas hur Esbo föddees, vilka esboborna är och hur Esbo blev den stad den är idag. 

Från lande till city, 60 min. 

1900-talet var ett århundrade av många samhälleliga förändringar. Hur blev denna lilla, svenskspråkiga socken en stor finskspråkig stad?  Under guidningen diskuteras förändringarna i vardagen, samhället och landskapet genom att ta fabriksarbetarens stuga och de nya bosättningsområdena som exempel på de samhälleliga fenomenen under detta århundrade. Rekommenderas för elever i åk 8.-9.

Guidningen kan kombineras med den fördjupande verkstaden Bygg en förort. I verkstaden får deltagarna genom att själva pröva och undersöka bekanta sig med hur förorterna uppstod. Vi funderar också kring hurdan en bra plats att leva på är. Guidningen och verkstaden tar sammanlagt 90 minuter.

Den medeltida byn, 60 min

Under guidningen kikar vi in i bybornas dagliga liv och den livliga handeln de bedrev. Vi tar även del av den unika, arkeologiska forskningen kring byn Mankby. Vi funderar kring varifrån kunskapen om historien kommer och vad den berättar om det medeltida byalivet i Esbo. Rekommenderas för elever i åk 5.-6.

Förhistoriskt liv, 60 min

Slå dig ner i stenåldershuset och bekanta dig med förhistorien! Under guidningen berättas hur människorna levde i Esbo för flera tusen år sedan. Vi undersöker även de material, redskap och arbetssätt som användes. Tillsammans funderar vi kring hur förhistorien undersöks och hurudana tolkningar som kan göras av fynden. Rekommenderas för elever i åk 4.-5.

Guidningen kan enligt önskemål förlängas till en helhet på 90 min, där vi i smågrupper har möjlighet att pröva på olika verkstäder som vi inte hinner med under guidningen. En klass kan delta som en grupp i en guidning. Guidningen Förhistoriskt liv kan dock beställas för parallellklasser på samma gång. Då erbjuder vi vardera klassen en guidning och en fördjupande verkstad. Då två klasser samtidigt besöker museet är besökets längd två timmar.

Det tvåspråkiga Esbo, 60 min. 

Hur länge har man talat både svenska och finska i Esbo? Vad borde Esbo egentligen heta på finska? På guidningen får klassen bekanta sig med Esbos långa tvåspråkiga historia under ledning av en finsk- eller svenskspråkig guide. Guidningen hålls på lättförståelig finska eller svenska. Rekommenderas speciellt för 9.-klassister men passar alla som har intresse för Esbos mångspråkiga historia eller som önskar sig språkbad.