Guidningar för andra stadiets utbildning

Body


Bokningar

Ti–sö kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!
 

Guidningar i utställningen Allt och inget: Arkitekterna Kaija + Heikki Siren (23.10.2020-9.1.2022)
 

DET MODERNA SAMHÄLLETS FRAMVÄXT – PARET SIREN PLANERAR DET MODERNA FINLAND, 60 MIN

Under guidningen bekantar vi oss med tidsperioden då många saker som idag är självklara för oss blev till. Familjerna flyttade för första gången till radhus, vardagsrummet blev hemmets knutpunkt och man började röra sig med bil. De nya husen byggdes inge längre för hand, utan av betongelement. Bostadsområden av hög kvalitet som byggdes enkelt och billigt sågs som en som en del av den demokratiska samhällsutvecklingen och arkitekterna blev en del av den finländska identitetens kreatörer. Under den interaktiva guidningen i utställningen fördjupar vi oss i tidsperioden då det moderna Finland föddes och med Esbos moderna förorter som byggdes under paret Sirens tid.
Rekommenderas för elever som går andra stadiets utbildning.

Guidningen lämpar sig särskilt väl för bildkonstkursen Formgivning och byggda miljöer samt historiekursen Det självständiga Finland. 

GUIDNING + VERKSTAD, 75-90 MIN

Guidningen innehåller alltid interaktiv diskussion mellan guiden och gruppens medlemmar samt små uppgifter som kan göras individuellt eller i smågrupper. Till guidningen kan man vid önskemål även kombinera en av följande verkstäder. Då reserveras en längre tid för helheten som innehåller både guidning och verkstad. 

VERKSTAD: HÄLSNINGAR FRÅN ESBO! 

I verkstaden där barnen får arbeta individuellt undersöker vi näromgivningen och gör egna Esbo-vykort. 

VERKSTAD: BYGG EN FÖRORT  

I verkstaden, där vi kombinerar samhällslära och historia, planerar vi en 1950-tals förort, som erbjuder människorna ett behagligt liv. Vi bekantar oss med skogsförorterna i Esbo.   

VERKSTAD: MITT LIVS ARKITEKT 

I verkstaden som kombinerar matematik och bildkonst planeras en bostad antingen i smågrupper eller individuellt. 

VERKSTAD: SYNPUNKTER OM BOSTÄDER 

I verkstaden som tränar månglitteracitet funderar vi i smågrupper på hurudana bostäder som är bra för människorna. Eleverna får bekanta dig med bostäder från 1950-1960-talet ur invånarens, arkitektens och bostadsförmedlarens synpunkt.  

VERKSTAD: SYNPUNKTER OM SKOLOR 

I verkstaden som tränar månglitteracitet funderar vi kring hurudan en väl fungerande lärmiljö är. Eleverna får bekanta sig med skolor från 1950-1960-talet ur elevens, lärarens och arkitektens synpunkt. 
 

Guidningar och verkstäder i utställningen Tusen berättelser om Esbo
 

FÖRHISTORISKT LIV, 60 MIN. 

Sätt dig ned i ett stenåldershus och lär dig om förhistorien! Under den aktivitetsbetonade guidningen sätter vi oss in i livet för människor som levde för tusentals år sedan med hjälp av de material, föremål och arbetssätt som de använde och funderar på hurdana tolkningar arkeologiska fynd ger upphov till.  Lågstadiet (åk 4–6), andra stadiet

I DEN MEDELTIDA BYN, 60 MIN.

Under guidningen tar vi en titt på det vardagliga livet i en medeltida by, den livliga handeln och den arkeologiska forskningen om unika Mankby. På rundturen undersöker vi själva vad historiska kunskaper består av och vad de berättar om odlingskulturen i södra Finland under den europeiska medeltiden. Lågstadiet (åk 4–6), andra stadiet

FRÅN LANDET TILL STAN, 60 MIN.

1900-talet var förändringarnas sekel. Hur blev den lilla svenskspråkiga socknen en stor finskspråkig stad under loppet av 100 år? Under guidningen studerar vi de förändringar som industrialiseringen, urbaniseringen och världskrigen förde med sig till Esbo. Högstadiet (åk 7–9), andra stadiet

VERKSTADEN BYGG EN FÖRORT, 60 MIN.

Hurdant är ett bra ställe att bo på? I verkstaden får eleverna bekanta sig med stadsplanering och göra om förorterna i Esbo. Vid sidan av förortsplaneringen lär vi oss om urbaniseringen i Esbo, det moderna Esbos historia och om samhällsidealen om ett bra boende under olika tider. Lågstadiet (åk 5–6), högstadiet (åk 7–9), andra stadiet

VERKSTADEN HÄLSNINGAR FRÅN ESBO! 45–60 MIN. FRÅN DEN 18.3.2020

Rom har Colosseum, Paris Eiffeltornet, Helsingfors Domkyrkan och salutorget, men vad är Esbo känt för? I verkstaden planerar och tillverkar vi egna vykort med Esbomotiv utifrån elevernas egna iakttagelser. Lågstadiet (åk 4–6), högstadiet (åk 7–9), andra stadiet

ARKIV-VERKSTAD: FRÅN KÄLLOR TILL HISTORIA 90 MIN

I verkstaden bekantar vi oss med museets historiska källor och övar oss i att tolka dem. Utifrån källorna får eleverna i smågrupper skriva en kort berättelse om vad som har hänt i det förflutna. Arkivmaterialen som används i verkstaden behandlar ur personhistorisk synvinkel händelser som utspelades under inbördeskriget i Esbo. Verkstaden lämpar sig för gymnasister, som vill fördjupa sig i uppgifter där månglitteracitet övas. Eleverna bör ha egna bärbara datorer eller mobilapparater med sig i verkstaden. 
Rekommenderas för gymnasister.