ÅRSKURS 7-9

Body

Boka tid för museibesöket på förhand. Bokningar och förfrågningar per telefon tis–fre klo 9–16, puh. 09 816 27337. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!. Tips inför museibesöket>>

Allmänna guidningar

Bekanta dig med Glims, 30-45 min

Glims hemman har varit på samma plats i århundraden. Det har varit hem och arbetsplats för tusentals människor och djur. Som museum har Glims varit redan i 60 år. På guidningen berättar vi historier och diskuterar Glims och Esbos landsbygdshistoria. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Passar alla åldrar.

Det tvåspråkiga Esbo - Kaksikielinen Espoo, 45-60 min

Hur länge har man talat både svenska och finska i Esbo? Vad borde Esbo egentligen heta på finska? På guidningen får klassen bekanta sig med Esbos långa tvåspråkiga historia under ledning av en finsk- eller svenskspråkig guide. Guidningen hålls på lättförståelig finska eller svenska. Rekommenderas speciellt för 9.-klassister men passar alla som har intresse för Esbos mångspråkiga historia eller som önskar sig språkbad.

Förening av två, 45 min

Kärlek är mellan två människor, eller är det verkligen så?  Berättar våra mest privata erfarenheter alltid något om tiden och samhället som vi lever i? På guidningen funderar vi på detta i samband med kärlekshistorier från Esbo. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Rekommenderas för 9.-klassister, men passar alla från ca 13 år uppåt.

Temaguidningar

Byggnadskultur, 60 min

Vi bekantar oss med de gamla byggnaderna som hört till bondgården och deras detaljer genom att rita och undersöka dem enligt anvisningar. Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt. Längd introduktion 15 min. + ritande 45 min.

Handarbeten, 45-60 min

På den interaktiva guidningen bekantar vi oss med handarbetets betydelse på en självförsörjande bondgård. Vi går igenom handarbetsprocesser från material till färdigt bruksföremål.  Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt.

Mathushållningen, 45-60 min

Den interaktiva guidningen behandlar varifrån maten kommer och hur bondgården förr i tiden upprätthöll självhushållning. Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt.

Guidningar i anknytning till årets gång

Årstiderna på Bondgården, 30 min

Vad gjorde man vid just denna årstid på den självförsörjande bondgården? Hur gav högtiderna variation mot den hektiska vardagen på landsbygden? Guidningens innehåll varierar beroende på årstiden. Ordnas 14.1.-10.5. och 1.9.-31.10. Rekommenderas speciellt för 1.-klassister, men passar alla åldrar.

Julfirande förr, 30 min

Under guidningen berättas om gamla jultraditioner, deras bakgrund och ursprung. Guidningarna hålls då Glims stuga klätts i sin forna julskrud, från första advent till Tjugondag Knut 13.1. Guidningen lämpar sig för alla åldrar.

Museibesök utan guidning

Det går bra att komma och besöka Glims gårdsmuseums museiområde också utan guidning. I museibyggnaderna finnsdet flera interaktiva element som man kan pröva på då man rör sig tillsammans med en vuxen. Vi ser helst att
också de grupper som rör sig självständigt på området anmäler sitt besök.