För skolor och daghem

Body

Esbo stadsmuseum erbjuder undervisningstjänster för alla åldersgrupper på Glims gårdsmuseum. Museibesök är avgiftsfria för barn under 18 år. Också lärare besöker museets utställningar avgiftsfritt som ett led i förberedelserna för museibesök med eleverna.

Museibesöket

Boka tid för museibesöket på förhand. Bokningar och förfrågningar per telefon tis–fre klo 9–16, puh. 09 816 27337. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen! 

Under ett längre besök är det möjligt att äta medhavd matsäck på museets område. Meddela guiden på förhand om ni vill äta mellanmål.

Förbered museibesöket på förhand genom att ge eleverna bakgrunden till utställningen - varför besöker gruppen museet och vad finns där att se. Be gärna guiden om studiematerial med anknytning till utställningen. Uppgifterna kan utföras antingen under besöket eller senare.

Klä er efter vädret. I Glims stuga kan man söka skydd för regn men kom ihåg att stugan inte är lika varm som ert klassrum!

Glims wc finns på nedre gården invid cafét.

Också när handledning och guidning ingår är det läraren som under hela besöket har ansvaret för eleverna.

Guidningar

Vår guidetjänster är avgiftsfria för elev- och dagisgrupper med lärare. Vi rekommenderar guidade museibesök. Våra mångsidiga  guidetjänster täcker alla åldrar. Guidningen skall förhandsbokas. Meddela gärna samtidigt om du har särskilda önskemål i fråga om guidningen. Vi gör också temaguidningar på beställning.

Guidningar för daghem och förskoleklasser

Guidningar för åk 1-6

Guidningar för åk 7-9

Guidningar för andra stadiets utbildning

 

Hantverksuppvisningar

Sommar- och vinterprogrammet på Glims gårdsmuseum har långa museipedagogiska traditioner. I olika hantverksuppvisningar visas konkret hur man gjorde förr i världen. Vi följer årets rytm och ordnar program som passar in i bondesamhällets seder och årstidernas växlingar.

Aktuellt program >>