Ögonblick, klanger, berättelser

Den vartannat år arrangerade internationella PianoEsbo-festivalen presenterar pianomusik i all dess rikedom. Festivalen fick sin start år 1991 på Esbo kulturcentrums initiativ och har sedan dess med två års mellanrum brett ut sig, förutom i Esbo kulturcentrum, också till huvudstadsregionens andra konsertsalar. Under åren har PianoEsbo etablerat sin ställning som landets främsta klassiska pianomusikevenemang med program bestående av både orkesterkonserter, solorecitaler samt kammarmusik. Festivalscenen är öppen för både unga pianister, stigande begåvningar, erfarna mästare och världstoppar. Esbo musikfestival förening r.f. ansvarar för produktionen av PianoEsbo-festivalen. År 2017 arrangeras festivalen den 3–19.11.2017 och som konstnärlig ledare fungerar Paavali Jumppanen.

Kontakt information:
Verksamhetsledare Veera Paasi
+358 50 38 51 623 eller veera.paasi@emfy.fi

www.pianoespoo.fi

PianoEspoo