Parkering och lokaltrafik

Body

Auroras parkeringsplats finns på adressen Träskändakorset 4.


Till Aurora kommer du också behändigt med buss: på hållplatserna i närheten stannar de interna linjerna 215A, 219, 227, 236, 239, 533 och 582 samt regionlinje 321.