Kulturutbudet för barn- och ungdomsgrupper under en adress

Nya KULPS-sidor finns på espoo.fi/kulps.

 

Kulttuurin tulosyksikkö | Resultatenheten för kultur | Cultural Unit | Karaportti 1 | Karaporten 1, 02610 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 30 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

kulttuuriespoo@espoo.fi