Lektioner på distans

Body
DISTANSLEKTION: FÖRHISTORISKT LIV, 60 MIN

Nu är det möjligt att fördjupa sig i hur det var att leva på stenåldern även i det egna klassrummet! På den interaktiva distanslektionen funderar vi kring hur livet på stenåldern var genom att bl.a. bekanta oss med arkeologiska fynd. Fynden kan tolkas på olika sätt. De berättar för oss vilka material och redskap människorna använde, men många fynd och företeelser lämnar även öppna frågor. Rekommenderas för lågstadie-elever (åk 4-6) och för elever i andra stadiet.
 
Distanslektionen hålls via Teams. Inför lektionen behöver du internetuppkoppling, en dator som har en mikrofon och kamera samt en apparat med vilken du kan återspegla distanslektionen på en vägg eller tavla, så att klassen kan följa med lektionen. Det lönar sig att i god tid kontrollera att tekniken fungerar före distanslektionen börjar. Vid behov ger vi tips om hur du kan lösa de tekniska problemen.  
 

BOKNINGAR


Ti–fre kl. 11–15 tel. 09 816 57052 eller per e-post till adressen kaupunginmuseo@espoo.fi. Bokningarna ska göras senaste en vecka före. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är kostnadsfria för daghems-, förskole- och skolgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska. Berätta följande uppgifter då du bokar en guidning: gruppstorlek, barnens ålder eller årskurs, daghemmets eller skolans namn och kontaktpersonens kontaktuppgifter. Berätta gärna i förväg ifall ni vill att vi ska beakta barnens eventuella särkilda behov under lektionen på något sätt.