Material för undervisningen

Body

Undervisningspaket till utlåning    

Vad var forntida fisknät gjorda av? Vad spelade man för spel på medeltiden? Hur talar man solfjäderspråket? Dessa frågor och många andra får du svar på då du lånar stadsmuseets undervisningspaket, som behandlar olika tidsperioder. Varje paket innehåller ett stort urval av tidstypiska föremål.  Förutom föremålen som man får pröva på innehåller paketen information om tidsperioden och erbjuder idéer och modeller för hur man kan lära sig på ett interaktivt sätt.  Undervisningspaketen 1.-3. är planerade för att stödja grundskolans undervisning, men de kan även användas inom andra undervisningsområden.  

Lånetiden är 1-3 veckor enligt överenskommelse. För läroanstalter i Esbo är utlåningen gratis, för andra uppbärs en låneavgift på 50€/utlåning. Undervisningspaketet kan hämtas enligt överenskommelse från KAMU, Utställningscentret WeeGee (Hagalund) under museets öppethållningstider.

Bokningar och tilläggsuppgifter: tel 09 816 57052 / kaupunginmuseo@espoo.fi

1. Undervisningspaketet om förhistorien för skolor

Undervisningspaketet om förhistorien innehåller kopior på föremål och verktyg från den förhistoriska tiden, som man kan känna och prova på. Föremålen är tillverkade av äkta material. Man har strävat efter att göra dem efter äkta arkeologiska fynd och vid tillverkningen har man använt sig av tidstypiska metoder. Man kan utöka materialet till undervisningspaketet som behandlar förhistorien genom att skriva ut uppgifter från vår hemsida.

2. Undervisningspaketet Medeltiden i Esbo för skolor

Undervisningspaketet Medeltiden i Esbo innehåller ett gediget material om medeltiden. Förutom många föremål innehåller paketet även många idéer och verktyg till interaktivt lärande.  Paketet behandlar bland annat följande teman: hur man bodde, det vardagliga livet under medeltiden, kläderna, maten, handeln, spel och lekar. Varje tema innefattar uppgifter, föremål eller olika material, som man kan känna och pröva på.  Man kan även dyka in i medeltiden genom att spela nätspelet Skatten i Esbo. 

3. Undervisningspaketet Salongen för skolor

Undervisningspaketet Salongen ger inblickar i 1800-talets kulturhistoria och besvarar bland annat följande frågor: Hur klädde man sig? Hur reste man? Hur uppförde man sig? Vad hade man för fritidsintressen? Undervisningspaketet innehåller föremål, kläder och accessoarer som man kan pröva på. I paketet ingår även en dokumentärfilm om Aurora Karamzins liv samt en mapp med info om 1800-talet och instruktioner till undervisningspaketet. Uppgifter, övningar och handarbetsinstruktioner ingår i varje tema som behandlas i undervisningspaketet. 

4. Lånpaket Matdags för daghem

Lånepaketet Matdags erbjuder en möjlighet att bekanta sig med hurudan mathushållningen var förr i tiden då Esbo ännu var landsbygd. Lånepaketet är planerat så att det kan användas mångsidigt och tanken är att det ska stöda daghemmens verksamhet för barn i åldern 1-6 år. Paketet kan lånas ut 1-3 veckor / daghem. Paketet kan hämtas och återlämnas till KAMU i Utställnignscentret WeeGee under museets öppethållningstider.

Historiska dräkter

Med kläder som tillverkats enligt historiska modeller kan du leva dig in i hur det var att leva förr i tiden. Museet hyr ut kläder för både barn och vuxna till olika tillställningar och fester, men även för undervisningsbruk till skolor och läroanstalter.

Material på nätet

Mobilguider 

Bekanta dig med en historisk plats direkt från klassrummet eller på själva platsen med hjälp av museets mobilguider. På tjänsten Seinätön palvelu hittar du Pentala skärgårdsmuseums, Villamuseet Villa Rulluddds, viktiga platser under inbördeskriget 1918 i Alberga samt objekt i Träskända park. I mobilguiden om Villa Rulludd finns även en frågesport, som är gjord av sjundeklassister. Man kan använda mobilguiderna med hjälp av mobilapparater på platsen i fråga eller på datorn i klassrummet. På den historiska platsen lokaliseras rutten med hjälp av gps-signal. Läs mer om stadsmuseets mobilguider.

Gamla Esbo bilder

Hur såg det ut i Esbo förr? Du kan bekanta dig med en del av stadsmuseets bildarkiv på söktjänsten finna.fi. Bilderna som publicerats i Finna kan fritt användas av skolor och andra intresserade. Bekanta dig med gamla bilder från Esbo på Finna.