tor 08.08.2019 09.00 - sön 07.03.2021 19.00

Rivstart i Fordonsleken -KULPS! besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På visiten till Leksaksmuseet betraktar vi trafiken från många olika synvinklar. Visiten inkluderar guidningen Rivstart i Fordonsleken samt verkstaden Trafikäventyr.

På guidningen Rivstart i Fordonsleken får skolbarnen följa trafikledarens ledning och bekanta sig med trafikens spännande värld! På guidningen hoppar vi ombord specialutställningen Fordonslek och betraktar resandet och olika fordon på land, luft och hav. På guidningen behandlas trafikens utveckling, trafikens miljöpåverkan samt trafiksäkerhet ur barnets synvinkel.
Längd ca 45 minuter.

På verkstaden Trafikäventyr bygger vi barnens egen trafikstad. I verkstaden bekantar vi oss med stadstrafik, fordon, trafikskyltar, -regler och -säkerhet samt stadsplanering. I verkstaden tillverkar eleverna egna trafikskyltar och planerar stadens trafikleder tillsammans. Med hjälp av den gemensamt byggda trafikstaden funderar vi på hurudan vore en god stad med tanke på trafiksäkerheten, trivseln och miljön.
Längd ca 45 minuter.

Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar i verkstaden och så byts de om.
Hela visiten tar ca 90 minuter

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
1.-2.-åk
Längd
1,5 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!