Kontaktuppgifter

Body

Kannusalens personal

Förfrågningar om verksamhet och publikevenemang: kannusali@espoo.fi

Simppu Silaste, driftsmästare (Kannusalen)
Tfn 050 594 2755
simppu.silaste@espoo.fi

 

Jari Puhakka, produktionsinspicient (ljus och ljud)
Tfn 043 826 6117
jari.puhakka@espoo.fi

Auli Jaatinen, kulturproducent (KannuKino, film)
Tfn 050 5356 119
auli.jaatinen@espoo.fi

Mette Almay, kulturproducent
Tfn 050 343 6772
mette.almay@espoo.fi

Vaktmästarna i Kannbrobackens skyddsrum och idrottsanläggningar 
Tfn 050 368 7931
Hittegods: 050 368 7931

 

Kannbrogatan 4, 02770 Esbo