Turnéteater för barn och ungdom

Teater Taimine är en turnéteater för barn och ungdom grundad år 2002. Taimine turnérar i daghem, lågstadier, högstadier och gymnasier. Vi producerar nyskriven finlandssvensk dramatik för barn och ungdom som lever i den finländska verkligheten. Taimine vill värna om de ungas perspektiv i en allt mer krävande och komplicerad värld. Med ett direkt tilltal och en repertoar som består av aktuella teman har Taimine uppträtt främst i Finland men också i övriga Norden. Teatern består av professionella yrkesutövare och spelar för 45 000 åskådare årligen. Teater Taimine vill alltid erbjuda en inspirerande teaterupplevelse för sin publik.

Teater Taimine är medlem av teaterorganisationen Assitej. ASSITEJ är en internationell barn-och ungdomsteater-organisation som har medlemmar från ca 80 länder i hela världen. Assitej vill påminna oss om barns och ungas rätt till en trygg uppväxt och kultur.

Mer information: http://taimine.fi/

Kauppamiehentie | Köpmannavägen 3 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 26 02101 Espoo| Esbo

+ 358 40 685 3939 | info@taimine.fi