KULPS! och esboskolorna: Utflyktsdagarna 2021

Body

Esbos Kultur- och motionsstig KULPS!: En gång per läsår -besöket för lågstadieskolor (åk 4-6)

 

Under Pentala skärgårdsmuseums Utflyktsdag fördjupar vi oss i hur fiskarna och sommargästerna tillbringade sin tid på ön i början av 1900-talet och i samverkan mellan människan och naturen i skärgården. Utflyktsdagen inkluderar båttransporten tur och retur från Sökö båthamn till Pentala, en interaktiv guidning på skärgårdsmuseets område, den av läraren ledda naturstigen och en matpaus.

 

Bokningsinstruktioner

Bokningen av utflyktsdagarna år 2021 börjar den 8.3.2021. Bokningar tis-fre kl 10-15 endast per telefon p.g.a. den föränderliga bokningssituationen, tfn. 043 8252 641.

En skolklass räknas som en grupp. Under våren 2021 tar vi p.g.a. koronavirusläget endast emot två klasser från samma skola under en dag. Vi rekommenderar användning av munskydd till alla elever i båten.

Vi tar gärna i beaktande särskilda behov, så var vänlig och berätta om dessa då du bokar guidningen.

Obs! En lärare får endast boka en Utflyktsdag åt en årskurs (t.ex. för sin skolas åk 4). Genom att ha den här regeln försöker vi garantera att alla skolor i Esbo har samma möjligheter att boka en Utflyktsdag för sina elever. Vi erbjuder totalt utflykter för 38 grupper under vår- och höstperioden 2020. 

Utflyktsdagar erbjuds endast för esboskolornas klasser i åk 4-6 som En gång per läsår -KULPS!-besök.  Ifall klassen redan har använt pengarna för sitt En gång per läsår -besök under det här läsåret kan klassen inte delta i Utflyktsdagen på Pentala.  

Man kan inte ändra på båttransportens rutt eller hamnplats (Sökö). Båttransporten betalas av KULPS!-organisationen och Esbo stad. Båttransporten sköts av stadens avtalspartner Veka-Line oy. Ifall båtföraren bedömer att båtskjutsen inte är säker p.g.a. väderleksförhållandena kan museet avboka Utflyktsdagen samma morgon.

 

Tidpunkter

Utflyktsgrupper tas emot ti-fre 18.5. - 3.9.2021. Utflyktsdagarnas längd är kl. 9.30-14. Det ryms 2 skolklasser från samma skola under varje utflyktsdag.

Hösten 2021
tisdag 17.8. BOKAT
onsdag 18.8. LEDIG
tosrdag 19.8. BOKAT 
fredag 20.8. BOKAT
tisdag 24.8. BOKAT
onsdag 25.8. BOKAT
torsdag 26.8. BOKAT
fredag 27.8. BOKAT
tisdag 31.8. BOKAT
onsdag 1.9. BOKAT
torsdag 2.9. BOKAT
fredag 3.9. BOKAT

Utflyktsdagens tidtabell och program

Utflyktsdagen är en skoldag, där många ämnen behandlas samtidigt.

Dagens program har vanligtvis följande upplägg:

9:30 skolklasserna färdiga i Sökö båthamn
9:35 Båttransporten startar mot Pentala
9:50 På Pentala: förberedelse, wc-paus
10:00 Grupp I: interaktiv guidning
10-11:45 Grupp II: Naturstig och matpaus
11:00 Grupp I: matpaus
11:25-12 Grupp I: den interaktiva guidningen fortsätter
11:45-13:15 Grupp II: interaktiv guidning
12-13:15 Grupp I: naturstig
13:15-13:30 nata vid stranden
13:30 sista möjligheten att gå på toa
13:40 Båttransporten startar mot Sökö båthamn
14 Gruppen tillbaka i Sökö

 

Då ni kommer med er klass till ön träffar ni er egen guide på bryggan. Er guide visar er var ni kan lämna era tillhörigheter, var toaletterna finns och presenterar dagens program.

Den ena klassen börjar sin utflyktsdag på Pentala under ledning av en guide, som drar en interaktiv guidning på museiområdet, medan den andra klassen ger sig ut på naturstigen. Båda grupperna äter medhavd matsäck kl. 11-11:15 – den gruppen som först gick iväg till naturstigen kan även äta matsäck i skogen. Den gruppen som började på museiområdet går till naturstigen ca. kl. 12. 

Interaktiv rundtur: De fyra årstiderna på fiskeläget och Havet och jag

Den interaktiva rundturen delas in i två delar, varav den första delen tar ca 60 min och den andra ca 30 min.

Årstiderna på fiskeläget:
Under den interaktiva rundturens första del rör sig gruppen på området och behandlar skärgårdstematiken genom lek och berättelser. Under guidningen väcks skärgårdsborna och sommargästerna från Helsingfors till liv. Vi berättar hur fiskarna hade bråttom för att komma i tid till Salutorget, om tystnaden på vintern, om vårens bestyr och om hur det blev liv och rörelse på ön sommartid, då sommargästerna kom till skärgården i stora skaror. 

Havet och jag:
Under den interaktiva rundturens andra del behandlas havet och havets roll i människornas liv samt den enskilda elevens förhållande till havet.

Naturstigen

Till naturstigen får läraren med sig ett laminerat uppgiftshäfte samt en karta över ön Pentala. Läraren leder självständigt sin grupp under naturutflykten. Vi rekommenderar att läraren väljer ut lämpliga uppgifter (1-3st) åt sin klass i förväg. 

Uppgifterna till naturstigen finns här.

Vi rekommenderar att läraren bekantar sig med uppgifterna i förväg! Det är inte meningen att man ska göra alla uppgifter i häftet, utan läraren väljer ut de uppgifter som passar gruppen och läroplanen före Utflyktsdagen.

Matpausen:

I Lilla Villan finns det bord och stolar för ca 30 elever. Ni kan även äta matsäcken ute i naturen.

 • Gruppen bör se till att det inte finns skräp i naturen eller inne i Lilla Villan efter matpausen. Kom ihåg att ni rör er på ett naturskyddsområde! Vänligen ta med så lite matsäck i olika förpackningar som möjligt. 
 • I Lilla Villan finns en vattenkran i väggen. Vattnet är vanligt kranvatten som kommer från Esbo stads vattenledningar från fastlandet till ön.

 

Praktisk information
 

Transporterna

Utflyktsdagen inkluderar den av Esbo stad betalda båttransporten till och från Pentala med start från Klobbens båthamn i Sökö. Båten startar och återvänder alltid till Sökö. Det går alltså inte att ändra på rutten eller hamnplatsen. Väderleksförhållandena kan i vissa undantagsfall påverka båtransportens hamnplats p.g.a. säkerhetsorsaker vid avresan till och från Pentala.

Båten transporterar två skolklasser till Pentala. Ett gott och lugnt uppförande är önskvärt under båtresan. Man får t.ex. inte stå i båten och kaptenens ord är lag. 

Hur kommer vi till båthamnen?

Båthamnens address är Sököviksvägen 15, 02360 Esbo.

 • Det är ca en kilometers gåväg från den närmaste busshållplatsen till Sökö båthamn. Ni hittar till båtbryggan genom att promenera genom båthamnen till den yttersta spetsen av udden. 
 • Vänligen var på blats vid båtbryggan senast kl. 9.30!
 • Båten far till Pentala kl. 9.35 och återvänder från Pentala kl. 14.
 • Veka-Line oy:s vattenbuss står för transporten. Vänligen meddela direkt åt båtens kapten ifall ni blir försenade (tel. 040 500 0504).
 • Båtfärden från Klobben till Pentala tar ca 20 min.
 
Utrustning

Skoleleverna och lärarna bör ha kläder och skor som lämpar sig för väderleken. Kolla väderleksrapporten dagen innan.

 • Informera föräldrarna om att klä barnen i vattentät rock och vattentäta skor eller stövlar vid behov. Det är också önskvärt att barnen äter en stadig frukost före utflyktsdagen, då det är frågan om en lång dag och barnen rör på sig mycket ute.
 • Eleverna får lämna sina extra tillhörigheter inomhus då de anländer till ön.
 • Guiderna har fästingspinsetter och desinfektionsmedel ifall det behövs. Ifall barnen inte rör sig i högt gräs är faran att få fästingar på sig liten.
 • Vänligen observera att det finns rikligt med getingar på ön under sensommaren.
 
Mobiltelefoner och fotografering 
 • På Pentala är den fridfulla naturen något vi till värna om - vi önskar därför att eleverna skulle lämna sina mobiltelefoner och andra eventuella apparater i ryggsäcken under guidningen och utflykten på naturstigen. Inga uppgifter kräver att eleverna gör anteckningar eller använder en mobiltelefon.
 • Läraren eller andra vuxna som följer med gruppen får givetvis ta foton under utflyktsdagen.
 • Under den guidade rundturen tar guiden en porträttbild av elevgrupperna. Det är meningen att elevgrupperna ska få porträtten och de skickas per e-post till läraren efter utflyktsdagen. Bilderna används inte till något annat.

 

Kontaktuppgifter

Frågor?

Pentala Skärgårdsmuseum, tfn. 043 825 2641, saaristomuseo@espoo.fi (inga bokningar per mejl, vi svarar inom 3 dygn).

Under utflyktsdagens morgon kan man in nödfall även försöka kontakta Nina Talvela (043 8245 422). Veka-Lines båtkapten kontaktas på numret 040 500 0504.