DET HÄNDER I KAMU

Body

UTSTÄLLNINGAR

23.10.2020–9.1.2022
Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren

KAMUs specialutställning Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren är den första i sitt slag i Finland, som ur ett brett perspektiv berättar om arkitektparets produktion. Arkitekternas produktion från 1950-1960 -talet presenteras speciellt genom objekt i Esbo: Otnäs kapell, som är känt både nationellt och internationellt, finns med, liksom även trädgårdsstaden Hagalunds experimentella radhus, för att inte glömma skolorna. 

30.10.2013–
TUSEN BERÄTTELSER OM ESBO

Utställningen skildrar Esbo under fem olika tidsperioder, på fem olika platser: stenålderns säljägare i Bosmalm, medeltida bönder i Mankby, herrskap och allmoge i Alberga, fabriksarbetare i Köklax och stadslivet i förorten. Utställningen berättar hur Esbo kom till, vilka Esboborna är och hur Esbo blev den stad som den är idag.

I KAMU HÄNDER DET NÅGOT VARJE VECKA

ONSDAG

Historiska onsdagseftermiddagar för seniorer 29 januari –29 april 2020 (inte ons. 8 april) kl. 14

På de historiska eftermiddagarna för seniorer hör vi föreläsningar med anknytning till historia och museiarbete. Innan föreläsningen blir det kaffe och bulle. Frivillig kaffeavgift 1 euro. Fritt inträde till föreläsningarna.

TORSDAG

Vagnträff första torsdagen i månaden 6 februari–7 maj 2020 kl. 12
Inträdet är alltid fritt till vagnträffen som ger föräldern och babyn en stund tillsammans med temat historia.

FREDAG

Gratiskvällar på fredagar kl. 17–19

Förlängda öppettider fram till kl. 21 den första fredagen i månaden, 3 januari, 7 februari, 6 mars, 3 april, 5 juni (inte den 8 maj)

Historisk guidning Annorlunda historier (F18) varje fredag kl. 18

Första fredagen i månaden 3 januari, 7 februari, 6 mars, 3 april, 5 juni
verkstaden Tapperhetsmedalj kl. 17.30–20.30

Alla är värda en medalj! Stordåd har belönats och belönas än i dag med medaljer. För vilken förtjänstfull verksamhet skulle du dela ut en medalj till dig själv eller en vän? Kom till den öppna verkstaden och tillverka en tapperhetsmedalj!

LÖRDAG

Kl. 12–14 familjeverkstaden Porträtt
Hur skulle du ha sett ut förr i tiden? Teckna ett självporträtt på ett gammalt visitkort och hoppa tillbaka i tiden. Verkstaden passar för hela familjen.

SÖNDAG

Visning på den aktuella utställningen kl. 14: Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren

Från och med söndagen den 9 februari 2020 
Kl. 14 Ett annorlunda Esbo – en tillbakablick på Finlands andra största stad