Tillgänglighet och hinderslöshet

Body

Aurorakvarteret består av tre byggnader: Konsthuset, Förvaltarbyggnaden och Mejeriet.

Konsthuset och Mejeriet: Tillgängliga, men utrymmena består av flera rum med trösklar mellan rummen.
Konsthuset och mejeriet: Tillgänglig toalett, men trösklar mellan rummen.
Förvaltarbyggnaden är inte tillgänglig.
Mejeriet, salen: Induktionsslinga finns.

Parkering för rörelsehämmade är utmärkt invid huvudingången till gården.

Trådlöst internet (wlan) i alla byggnader.


Aurora är med i Kaikukortti-nätverket


Med Kaikukortti -kortet kan du få gratis inträde till kulturevenemang som ingår i Kaikukortti ‒nätverket.  Esbo stad upprätthåller Kaikukortti-nätverket som består av ca 20 verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt över 20 kulturinstitutioner.  
Platserna är begränsade. Meddela numret för din Kaikukortti vid reservation och
ta med dig ditt kort då du går till kulturevenemanget.

För mer information:
Kaikukortti i Esbo