DAGHEM OCH FÖRSKOLA

För daghem och förskolor erbjuder vi bland annat sagostunder, bokpaket och olika öppna evenemang. Mera information hittar ni på helmet.fi/daghemforskolaiesbo och evenemang kan ni följa med via ert närbiblioteks Helmet-sida.