Visas nu

Body

Pentala skärgårdsmuseum

Pentala skärgårdsmuseum är stängt för vinter. Du kan bekanta dig med museet med hjälp av mobilguiden året runt.

Fiskarhemmanet i nordöstra delen av Pentala har varit bebott ända sedan 1750-talet. På Skärgårdsmuseets område finns femton byggnader varav den äldsta är från 1790-talet medan de nyare är från mitten av 1900-talet. Byggnaderna har renoverats så att man har bevarat så mycket som möjligt av de ursprungliga delarna.

Det rödmyllade fiskarhemmanet utstrålar skärgårdsstämning. Fåren betar på hemmanets gamla åkrar. På Skärgårdsmuseet ordnas varierande program dagligen, såsom guidningar, hantverksdemonstrationer och verkstäder. På museiområdet presenterar också olika sammanslutningar och föreningar sin verksamhet och sina kunskaper. Läs mer om guidningar på sidan Guidningar. Mer information om specialprogrammet finns i Skärgårdsmuseets kalender över olika evenemang.

Det är fritt inträde till museiområdet och naturstigen.

 

Gurlis hus – Pentala skärgårdsmuseum


Fiskaren Arvid Nyholm från Pentala förälskade sig i den unga Gurli Lönnberg och byggde ett hus där de kunde bo tillsammans. Gurli och Arvid gifte sig strax före jul år 1929. Gurli, som blev änka 1972, levde i huset under resten av sitt liv. Hon var den sista som bodde på Pentala året runt. Gurli Nyholm dog år 1987.
Nu ser Gurlis hus lika ut som under hennes sista levnadsår. I huset finns åter familjen Nyholms möbler och alla Gurlis kära föremål från hennes ålderdom, från radio till andaktsböcker och fotografier. Det känns som om hon aldrig hade gått – kanske husmodern själv bara har gått en sväng till trädgården?

I Gurlis hus ordnas varje dag publikguidningar på i förväg anmälda tidpunkter. Huset besöks alltid tillsammans med en museiguide. Guidningens längd är cirka 30 minuter. Huset är fullt av små rum och skrymslen och det finns rikligt med föremål. Därför är gruppens maximistorlek 12 personer.

 

Pentalas mobilguide


Du kan bekanta dig med ön Pentala självständigt med hjälp av en mobilguide som kan användas med mobiltelefon eller pekplatta. Mobilguiden berättar om öns historia. Du kan läsa uppgifterna om ett objekt eller bekanta dig med alla objekt. Mobilguiden kan också användas som stöd för familjernas självständiga runda på ön. 

Guiden fungerar genom smarttelefonernas och pekplattornas webbläsare och kräver internetförbindelse. Du kan också läsa mobilguiden som webbutställning på dator. 

 

Sommaräventyr – barnfamiljernas aktivitetsrutt

Finns det något spännande under strandstenen? Kunde du tänka dig att bli naturpoet? Red ut fiskehemmanets mysterier! Låna ett uppgiftshäfte från Villa Rosengårds infopunkt. Ni kan gå på äventyr på museiområdet tillsammans med ön Pentalas mobilguide eller utan. För avklarad rutt utlovas ett klistermärke som pris. Vi rekommenderar sommaräventyret för 4-10-åringar och de vuxna i deras sällskap.

 

Naturstigen på Pentala


En naturstig leder dig från fiskarhemmanet genom Pentalas särpräglade natur till Pentalaträsket och Diksands natursköna sandstrand.  På stigen kan du bekanta dig med Esbos mångsidiga skärgårdsnatur.  

Rutten börjar från museiområdet. Stigen lämpar sig inte för rörelsehindrade eller för barnvagnar. Esbo miljöcentral har förverkligat den 2,3 kilometer långa naturstigen.