SKOLOR OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK

Body

Skolgruppsbesök på Pentala skärgårdsmuseum

 

Välkommen till Pentala! Här får du fördjupa dig i människans och naturens samverkan vid havet! Skärgårdsmuseet är beläget på ett gammalt fiskehemman på Sommaröarna i Esbo på ön Pentala.

Skärgårdsmuseets KULPS!-period för skolor börjar år 2021 den 12.5 och slutar den 3.9.
Bokningar tas emot fr.o.m. den 8.3.2021 
mån-fre klo 11-15, endast per telefon p.g.a. den snabbt föränderliga bokningssituationen (tfn.
043 825 2641).
Daghemsgrupper tas emot 28.5.-18.6. och 27.7.-6.8.

Tidsperioderna 12.5.-27.5 och 18.8.-3.9.2021 kl. 9-14 är bokade för esboelevers KULPS!-besök och under de tidpunkterna är det inte möjligt att ta emot andra grupper. Under andra dagar tas skolgrupper emot kl. 10-15.

Guidningen på Pentala skärgårdsmuseum är kostnadsfri för dagis-, förskole- och skolgrupper. Guidningsspråken är finska, svenska, engelska och förenklad finska. En skolklass räknas som en grupp. Gruppbesöket ska bokas minst en vecka i förväg, så att vi kan skräddarsy en lämplig guidning åt just er grupp. Vid bokningen behövs gruppens storlek, ålder,  daghemmets eller skolans namn, och kontaktuppgifterna för någon i gruppens personal. Vi tar gärna i beaktande eventuella specialbehov, så berätta gärna om dem då du bokar en guidning.

Ni kan äta medhavd matsäck i Lilla Villan eller beställa mat från Skärgårdsrestaurangen Paven.  

Skärgårdsbåtarna trafikerar till Pentala under vardagarna 5.6. -8.8.2021.

Esbo stads avtalspartners Veka-Line oy och Suomen saaristokuljetus oy ordnar transporter som man kan beställa och även andra taxibåtsföretagare trafikerar vid beställning i Esbo skärgård.

KULPS!-besöken år 2021
Andra skolgrupper och småbarnspedagogik 2021

 

Kontaktuppgifter

Frågor?

Pentala skärgårdsmuseum tis-fre kl. 11-15, tel. 043 825 2641

Under utflyktsdagens morgon kan man in nödfall även försöka kontakta Nina Talvela (043 8245 422). Veka-Lines båtkapten kontaktas på numret 040 500 0504.