TRAFIK

Body

Skärgårdstrafiken till friluftsöarna i Esbo under sommaren 2019 har slutat.

 

 

Skärgårdstrafiken på Esbo stads sidor >>

Du kan komma till museets brygga till Pentala antingen med stadens skärgårdsbåt eller med egen båt. Vi rekommenderar skärgårdsbåten eftersom antalet bryggplatser är begränsat. 


Museon laituri

EGEN BÅT

Koordinater: N=6665617.728, E=370727.893

Det finns ett begränsat antal bryggplatser för privatbåtar vid Skärgårdsmuseets brygga (10 bomplatser, djup 1,8-2,5 meter). Förtöjning i högst 3 timmar. Det är inte tillåtet att övernatta vid bryggan.

Observera att Esbo Segelförening rf:s brygga är avsedd för föreningens medlemmar och för kunderna vid Skärgårdsrestaurangen Paven. 
 

SKÄRGÅRDSBÅTARNA

Skärgårdstrafiken till friluftsöarna i Esbo:

tis–sön 8.6–11.8
lör–sön 17–18.8, 24–25.8 och 31.8–1.9.2019
Skärgårdsbåtarna trafikerar inte på måndagar. Hundar är välkomna till skärgårdsbåtarna.

 

Ytterligare uppgifter om båthamnarna och skärgårdsbåtarnas rutter finns på Esbo stads webbplats.


Biljetter till skärgårdsbåtarna:

På skärgårdsbåtarna godkänns kontanter och bankkort.

Tur-och-retur-biljett för museirutten 6 euro.
Tur-och-retur-biljett för skärgårdsrutten från Stensvik, Korsviken och Sökö till Pentala 6 euro. Enkelbiljett till andra ställen 6 euro/tur-och-retur-biljett 12 euro.
Barn under 7 år gratis med en betalande vuxen. Esbobor över 68 år gratis med Sportkortet 68+ med följeslagare. 


 

 

Museiruttens båthamnar på fastlandet:

Sökö båthamn (Klobben) Sököviksvägen 15, 02360 Esbo

 • Resan till Pentala tar cirka 20 minuter.
 • Busshållplatsen Sököviken (E4110, E4111), cirka 900 meter från skärgårdsbåtens brygga.
 • Det finns 150 bilplatser i hamnen.
   

Finno båthamn Säljägarvägen 9, 02270 Esbo
(följ de stora skyltarna, vägen från porten till bryggan är cirka 500 meter)

 • Resan till Pentala tar cirka 40 minuter.
 • Busshållplatserna Pejgatan (E4454, E4455), cirka en kilometer från skärgårdsbåtens brygga samt Sälstranden (E4415, E4416), cirka 300 meter från skärgårdsbåtens brygga.
 • Det finns 2 120 bilplatser i hamnen
   

Svinösunds brygga för skärgårdsbåtar Sommarövägen 8, 02380 Esbo

 • Restiden till Pentala är cirka 20 minuter.
 • Busshållplatsen Svinösund (E4110, E4134), cirka 200 meter från skärgårdsbåtens brygga.
 • Det finns ca. 40 bilplatser ungerfär 300 m från bryggan

 

Tidtabellerna 2019

Du hittar skärgårdsbåtarnas tidtabeller också i HRT:s Reseplanerare!
 

MUSEIRUTTEN TILL PENTALA

(Sökö–Pentala–Svinösund–Finno)

Från Finno (40 min) 9.30, 11.35, 13.40, 15.45

Från Svinösund (20 min) 9.55, 12.00, 14.05, 16.05

Från Sökö (Klobben) (20 min) 10.35, 12.40, 14.45, 16.45

 

MUSEIRUTTEN FRÅN PENTALA

Till Svinösund (20 min) och till Finno (40 min) 10.55, 13.00, 15.05, 17.05

Till Sökö (20 min) 10.15, 12.20, 14.25, 16.25

 

 

STENSVIKS SKÄRGÅRDSRUTT

Skärgårdsbåten stannar också vid andra friluftsöar i Esbo. Förmiddags- och eftermiddagsrutterna skiljer sig från varandra med tanke på ordningen där båten stannar. Observera att resetiden är längre på skärgårdsrutten än på museirutten!

TILL PENTALA (Stenviks skärgårdsrutt): 

Stensvik, Marishamnen 10.00, 14.00
Larsvik, Korsnäs 10.15, 14.15

Sökö/Klobben 10.20, 14.20
Pentala/Skärgårdsmuseet 10.45, 14.45

 

FRÅN PENTALA (Stensviks skärgårdsrutt):
Pentala/Skärgårdsmuseet 10.45, 13.05, 14.45, 17.05
Svinösund    11.05, 16.45
Gåsgrundet     11.50, 16.00
Rövarn 12.25, 15.25
Stora Herrö 12.35, 15.15
Sökö/Klobben 13.30, 17.30
Korsnäs 13.35, 17.35
Stensvik/Marishamnen 13.50, 17.50