TOALETTER OCH TILLGÄNGLIGHET

Body

Toaletterna och den tillgängliga toaletten samt skötrummet som finns på museiområdet är öppna under museets öppettider. Det finns inga andra allmänna toaletter på ön. 

Museiområdet är ett gammalt fiskarhemman och endast delvis tillgängligt för rörelsehindrade. Det finns en ramp vid Villa Rosengård och Lilla Villan. Det finns höga trösklar på museiområdet. I Gurlis hus finns det trappor och trånga utrymmen och man kommer inte in med rullstol. Vi rekommenderar personlig assistent för bland annat personer med rörelsehinder eller synskada.

Gångarna på museiområdet är stigar som är belagda med stenmjöl, flis och sand. 

Naturstigen på ön Pentala och de andra rutterna utanför museiområdet är skogsstigar med stenar, rötter, mjuk sand och andra hinder. Klipporna kan vara hala.

Det finns en ramp vid Skärgårdsrestaurang Pavens terrass och restaurang. Byggnaden som inhyser Paven ägs av Esbo Segelförening och den hör inte till museiområdet.