Utställningar och guidade turer

Body

Utställningar på WeeGees museer


EMMA - Esbo moderna konstmuseum

TILL 8.3.2020
TATSUO MIYAJIMA: SKY OF TIME
Tatsuo Miyajima (f. 1957) behandlar i sina experimentella och filosofiska verk begrepp som tid och evighet. Hans brand, det vill säga digitala LED-nummer som ändras i all oändlighet, symboliserar tidens eviga flöde och vår uppfattning om världsalltet.

TILL 26.1.2020
WILLIAM KENTRIDGE: OTHER FACES
William Kentridge, född i Johannesburg, gör konst som kommenterar social orättvisa. Han hämtar inspiration från Sydafrikas våldsmättade historia och dess återspeglingar i vår tid. Via enskilda individers berättelser behandlar han de trauman som apartheidpolitiken och våldet skapat.

TILL 26.1.2020
MICHAEL JACKSON: ON THE WALL
Utställningen presenterar 48 förgrundskonstnärer, från Andy Warhol till Grayson Perryoch Isa Genzken. I sina verk har de studerat vilken betydelse Michael Jacksons liv och konst haft för vår kultur och vårt tänkande, och samtliga har också själva inspirerats av Michael Jackson.

TILL 26.1.2020
ADEL ABIDIN: MICHAEL
Adel Abidins verk Michael är en sarkastisk studie över vår tid och dess dyrkan av pengar och berömmelse. Popstjärnan jämförs med en profet med blint trogna följeslagare.

TILL 1.3.2020
INTERWOVEN – SAMMANVÄVDA
Sammanvävda är en utställning som behandlar interaktionen mellan textildesign och bildkonst, med fokus på nutidens djärva och framåtskridande materialvärldar. Fibrerna, de olika teknikerna, materialkänslan och mångfalden rör sig inom konstens och konsthantverkets traditioner, men riktar sig också starkt till teknologin och framtiden. Textilen uttrycker något uråldrigt om det värme -och skyddsbringande, men också som en förmedlare av olika tekniker och berättelser generationer emellan.

HELA ÅRET
VISNINGSLAGRET BRYK OCH WIRKKALA
Visningslagret presenterar en samling som är baserad på Rut Bryks (1916–1999) och Tapio Wirkkalas (1915–1985) personliga arbetsarkiv. Förutom skisser, teckningar, fotografier och modellexemplar innehåller samlingen även många fullbordade verk från båda samt sällsynta modeller, varav somliga aldrig gick vidare till produktion. I visningslagret ser man samlingen i ett vidare perspektiv än vad som oftast är möjligt genom en utställning. Den öppnar upp samlingarna på ett nytt sätt där besökaren själv får forska och göra upptäckter.

HELA ÅRET
BERÖRING – SAASTAMOINENSTIFTELSENS SAMLINGSUTSTÄLLNING
Utställningen som fokuserar på mänskligheten visar ett brett urval samtidskonst av finländska och internationella konstnärer. Människan, identiteten, kroppsligheten och växelverkan med omgivningen har varit populära teman under de senaste decennierna. Verken ger synvinklar på vad det innebär att vara människa. När man tittar på verken kan man begrunda vad mänsklighet är och vad det innebär att vara människa, i växelverkan med verken.

 

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä

TILL 7.3.2021
FORDONSLEK
Åk ut på resa med piloten, sjökaptenen eller lokföraren! I specialutställningen betraktar vi resor och resande, fordon och trafiksäkerhet ur barnets synvinkel med leken som medel. Utställningen framställer trafiklekredskap och lekfulla fordon. Vi funderar lekfullt och insiktsfullt på resandets historia och trafikansvar tillsammans med barnet. I den aktivitetsbaserade och upplevelserika utställningen kan du stiga in i trafikens värld och i säten på olika fordon, och prova dina kunskaper om trafikregler.

TILL 30.8.2020
ÅTTIOTALETS BARN POP UP -UTSTÄLNINGEN
Pop up -utstälningen Åttiotalets barn har tillägnats det underbart hemska 80-talet. Dyk in i de pastellfärgare ponnyernas, de knäppade hårens och c-kassetternas fascinerande värld.

HELA ÅRET
ETT SKEPP KOMMER LASTAT MED LEKSAKER
I leksaksmuseets basutställning kan du titta in i barnkammare från gångna årtionden, fundera på lekens mening och förändring och minnas din egen barndom och dina leksaker. Nallar har samlats i ett seminarium och käpphästarna är i sitt stall. Miniatyrjärnvägsstationen Löylymäki ger en lekfull inblick i en finsk by på 1950-talet.

 

KAMU Esbo stadsmuseum 

TILL 2.2.2020
BLICKEN MOT HORISONTEN
Utställningen Blicken mot horisonten berättar om de förändringar som skett i det havsnära Esbo vad gäller näringarna och fritiden och hur man förhåller sig till naturen. Havslandskapen leder besökaren till havstematiken i utställningen. Du kan stanna upp och utforska olika element, spela, dyka eller meta. Längs rutten, som är utmärkt med sjömärken, kan du även bekanta dig med stensviksbornas berättelser och minnen från havet.

HELA ÅRET
TUSEN BERÄTTELSER OM ESBO
Utställningen berättar om Esbo under fem olika tidsperioder, på fem olika platser: stenålderns säljägare i Bosmalm, medeltida bönder i Mankby, herrskap och allmoge i Alberga, fabriksarbetare i Köklax och stadsliv i förorterna. I utställningen får du veta hur Esbo blev till, vilka Esboborna är och hur dagens Esbo har utvecklats.

 

Finlands Urmuseum

TILL 1.11.2020
TONY GRANHOLM – MITT LIV I FÖREMÅL OCH SKISSER
Utställningen som presenterar guldsmeden och formgivaren Tony Granholms (1966-2018) livsverk grundar sig på konstnärens donation till Urmuseet. Granholms omfattande samling inkluderar bland annat smycken, utkast och tidig produktion.

HELA ÅRET
ALLA TIDERS URVERK!
Urmuseets basutställning visar klockor med fokus på klockor som har tillverkats och använts i Finland. Klockornas historia blir bekant allt från tidiga solur till moderna armbandsklockor. Hoppa in i tidens ström! 


Guidade turer för almänheten


EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Konsttimme:
Varje fredag kl. 18 och söndag kl. 13 (fritt inträde på fredagar).

 

KAMU Esbo stadsmuseum

Historiska eftermiddagar för seniorer:
Varje onsdag kl. 14 (fritt inträde). 

Vagnsträff:
Första torsdagen varje månad kl. 12. 

Föremålskvart:
Varje fredag kl. 17.15 (fritt inträde). 

Annorlunda historier (f 18):
Första fredagen varje månad kl. 17.30 (fritt inträde). 

Museitimme för familjen:
Varje lördag kl. 12. 

Guidning för allmänheten:
Varje söndag kl. 14.

KAMUs veckovisa guidade turer, föreläsningar och många andra evenemang finns också på KAMUs evenemangskalender.


Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä

Barnens skaparlördag:
Varje lör kl. 13.

Familjeguidning på svenska:
Sista lördagen varje månad kl. 13.30.

Allmän vuxenguidning på finska:
Första lördagen varje månad kl. 13.30.

Allmän familjeguidning:
Varje söndag kl. 15.

 

Finlands Urmuseum

Guidning för allmänheten:
Den första lördagen varje månad 
kl. 13.30 guidning i basutställningen.
Övriga lördagar kl. 13.30 guidning i specialutställningen.


Guidade turer för grupper


Förutom guidade turer för allmänheten erbjuder museerna guidade turer för grupper på finska, svenska och engelska. Gruppturer finns tillgängliga på begäran. Gruppstorlekar och priser varierar beroende på museum. Gruppen kan rymma upp till 25 personer. Guidade turer reserveras separat för varje museum.

EMMA – Espoo moderna konstmuseum
mån-fre kl. 10-14
043 827 0941
info@emmamuseum.fi

KAMU Esbo stadsmuseum
tis-sön kl. 11–17 
09 816 57052
kaupunginmuseo@espoo.fi

Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä
mån-fre kl. 9-16
050 5900 137
lelumuseo@hevosenkenka.fi

Finlands Urmuseum
050 5359 767
johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi