Utställningar och guidade turer

Body

Utställningar på WeeGees museer

EMMA - Esbo moderna konstmuseum

02.06.2021 – 12.12.2021
AARON HEINO: OFF TOPIC
En separatutställning av skulptören Aaron Heino (f. 1977), som år 2019 belönades med Finska Konstakademins pris, visas i EMMA sommar 2021.

02.06.2021 – 29.08.2021
HESSELHOLDT & MEJLVANG: THE WHITE EXHIBITION
I sina verk fäster Hesselholdt & Mejlvang vår uppmärksamhet vid ideologier och de symboler som representerar dem.

28.10.2020 - 22.08.2021 
EEVA-LEENA EKLUND
Eeva-Leena Eklunds utställning är en fortsättning på samarbetet mellan Saastamoinens Stiftelse och EMMA, där man varje år beställer ett nytt verk av en intressant och aktuell samtidskonstnär till stiftelsens konstsamling. 

HELA ÅRET
VISNINGSLAGRET BRYK OCH WIRKKALA
Visningslagret presenterar en samling som är baserad på Rut Bryks (1916–1999) och Tapio Wirkkalas (1915–1985) personliga arbetsarkiv. Förutom skisser, teckningar, fotografier och modellexemplar innehåller samlingen även många fullbordade verk från båda samt sällsynta modeller, varav somliga aldrig gick vidare till produktion. I visningslagret ser man samlingen i ett vidare perspektiv än vad som oftast är möjligt genom en utställning. Den öppnar upp samlingarna på ett nytt sätt där besökaren själv får forska och göra upptäckter.

HELA ÅRET
BERÖRING – SAASTAMOINENSTIFTELSENS SAMLINGSUTSTÄLLNING
Utställningen som fokuserar på mänskligheten visar ett brett urval samtidskonst av finländska och internationella konstnärer. Människan, identiteten, kroppsligheten och växelverkan med omgivningen har varit populära teman under de senaste decennierna. Verken ger synvinklar på vad det innebär att vara människa. När man tittar på verken kan man begrunda vad mänsklighet är och vad det innebär att vara människa, i växelverkan med verken.

KAMU Esbo stadsmuseum 

ALLT OCH INGET – ARKITEKTERNA KAIJA + HEIKKI SIREN
23.10.2020–9.1.2022
Utställningen är den första i sitt slag i Finland, som ur ett brett perspektiv berättar om arkitektparets produktion. Utställningen öppnas på Kaija Sirens 100-årsdag. Arkitekternas produktion från 1950-1960 -talet presenteras speciellt genom objekt i Esbo: Otnäs kapell, som är känt både nationellt och internationellt, finns med, liksom även trädgårdsstaden Hagalunds experimentella radhus, för att inte glömma skolorna.

HELA ÅRET
TUSEN BERÄTTELSER OM ESBO
Utställningen berättar om Esbo under fem olika tidsperioder, på fem olika platser: stenålderns säljägare i Bosmalm, medeltida bönder i Mankby, herrskap och allmoge i Alberga, fabriksarbetare i Köklax och stadsliv i förorterna. I utställningen får du veta hur Esbo blev till, vilka Esboborna är och hur dagens Esbo har utvecklats.

Studio Suuronen
JUSSI JÄNNES - DRÖMMEN OM TRÄDGÅRDSSTADEN
Jussi Jännes - Drömmen om trädgårdsstaden på webben: nayttelykeskusweegee.fi

Guidade turer för almänheten

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Konsttimme:
Varje fredag kl. 18 och söndag kl. 13 (fritt inträde på fredagar).

KAMU Esbo stadsmuseum

Historiska eftermiddagar för seniorer:
Varje onsdag. 

Vagnsträff:
Första torsdagen varje månad kl. 12. 

Guidning för allmänheten:
Varje fredag kl. 17:30 (fritt inträde). 

Museitimme för familjen:
Varje lördag kl. 12. 

Guidning för allmänheten:
Varje söndag kl. 14.

KAMUs veckovisa guidade turer, föreläsningar och många andra evenemang finns också på KAMUs evenemangskalender.

Guidade turer för grupper

Förutom guidade turer för allmänheten erbjuder museerna guidade turer för grupper på finska, svenska och engelska. Gruppturer finns tillgängliga på begäran. Gruppstorlekar och priser varierar beroende på museum. Gruppen kan rymma upp till 25 personer. Guidade turer reserveras separat för varje museum.

EMMA – Espoo moderna konstmuseum
mån-fre kl. 10-14
043 827 0941
info@emmamuseum.fi

KAMU Esbo stadsmuseum
tis-sön kl. 11–17 
09 816 57052
kaupunginmuseo@espoo.fi