Tillgänglighet

Body

Esbo kulturcentrets huvudentré är tillgänglig. En av dörrarna öppnas automatiskt.

Framför huvudentrén på kulturplatsen finns två parkeringsplatser för invalidfordon. I P-Tapiola Park på Tapioplatsen nära kulturcentrumet finns avgiftsbelagda parkeringsplatser för invalidfordon både
utomhus och i hallen.

I kulturcentrumet finns handikappvänliga toaletter. Den rymligaste toaletten är belägen vid konsertsalens garderob.

I entréhallen och nära Tapiolasalen finns hissar till de övre våningarna. Vid behov kan man be om hjälp vid receptionen.

I Tapiola- och Louhisalen finns hörslingor som kan höras i salens mellersta del.
Receptionen ger noggrannare upplysningar.

I Tapiolasalen finns rullstolsplatser i salens bakre del och beroende på scenens storlek även i salens främre del.

I Louhisalen finns rullstolsplatser i salens bakre del. Receptionspersonalen ledsagar vid behov till Louhisalen via en handikappvänlig passage i personalens lokaler.

I kulturcentrumet finns en rullstol. Rullstolen kan lånas till evenemanget vid receptionen i entréhallen. Det lönar sig att fråga om rullstolen är ledig hos receptionen, tfn 09 816 57200.

Assisterande hundar är välkomna i kulturcentrum.

Kontrollera vid köp av biljett om en personlig assistent, en tolk eller en guide får följa med gratis på föreställningen. Arrangören av föreställningen bestämmer i biljettförsäljningsavtalet biljettpriset för en assistent.

Ytterligare upplysningar om tillgängligheten i kulturcentrum ges av receptionen:
tfn 09 816 57200 eller per e-post kulttuurikeskus.aulapalvelut@espoo.fi