Personalen i Esbo kulturcentrum

Body

KONTORET

Tero Kaakkunen, produktionschef, tfn 050 494 6788
Jaakko Teittinen, kulturproducent, tfn 040 191 3115
Maija Hietala, kulturproducent, tfn 040 5095 168


RECEPTIONEN

Ira, chef för entréhallstjänster
Arja, kundtjänstrådgivare
Jorma, kundtjänstrådgivare
Sara, kundtjänstrådgivare


TEKNISK PERSONAL

Ari Virtanen
Driftchef
- chef för den tekniska personalen
- planering av teknik vid produktioner
- tekniska anskaffningar
tfn 050 572 6372

Sami Baldauf
Teknisk producent
- teknisk konsultering
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn. 050 355 7126

Ville Halkonen
Ljus-/ljudmästare
- ljud- och ljusarbeten samt konsultering
- scentekniska arbeten
tfn 043 8271412            

Jaakko Hyvärinen
Ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 826 6045

Jysky Kähkönen
Produktionsarrangör
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 428 9494

Ville Kujala
Ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 050 825 8902

Anne Leivo
Ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 050 371 6437

Jarkko Lievonen
Ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 046-877 2688

Markku Palmio
Scenmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 428 9496

Esa Valkeajärvi
Driftsmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 565 0232

Miika Ärväs
Driftsmästare
- AV-teknik, konsultering och genomförande
- scentekniska arbeten
tfn 050 514 3643

Välkommen, vi betjänar dig!