Louhisalen

Body

Louhisalen är en teatersal som rymmer 178/233/296 personer. Den lämpar sig för olika slags
musik, teater- och dansföreställningar tack vare yrkeskunnig personal och teaterteknik av hög
standard. Tack vare salens modifikationsmöjligheter lämpar den sig väl också för företagsevenemang.
TEKNISKA UPPGIFTERSalongen
21 platser per rad
stora salongen 296 platser
lilla salongen 233 platser (de 3 första raderna ur bruk = 63 platser)

Scenen
bredd 1440 cm
djup 11:40 stora scenen (234 m2)
          8:60 lilla scenen (184 m2)
fri höjd 7 m (från botten av bryggan)
             
Ljudsystem
AVID S6L 32D

PA-System
Meyer Sound Mina

Ljusbord
GrandMA Full-Size

Dimrar
143 st. Strand EC21
54 st. Strand EC 21

Punktlyftar
10 st. punktlyftar
belastning 300 kg
5 spår, 2 lyftar per spår

Kättingtelfer 2 st.
belastning 500 kg

Horisontlyftar 2 st.
bredd 1400 cm
belastning 300 kg

Täckningslyftar 3 st.
bredd 1350 cm
belastning 100 kg

Lyftbar bakbrygga
500 kg/m2
mekanisk låsning på bägge sidor

Stigande planlyft
djup 281 cm
bredd 1140 cm
stiger +200 cm

Sjunkande planlyft
djup 279 cm
bredd 1140 cm
sänker sig -260 cm

Ljustrussar 2 st.
Verlinda-kättingtelfer 500 kg, 4 st.
längd för fyrkantstruss 12 m, 2 st.
belastning 50 kg/meter

Specialdörr
bredd 470 cm
höjd 580 cm

Louhisalens lastningsdörrar
bredd 230 cm
höjd 270 cm