Tapiolasalen

Body

Tapiolasalen är en konsertsal med parkett och läktare som rymmer 696/773 personer. Salens avancerade teknik och yrkeskunniga personal garanterar lyckade kulturevenemang. Salen gör sig väl även för konferenser och fester. Salen är utrustad med fasta ljud- och ljusanläggningar.
 Tekniska uppgifter

 

Salongen
 21-28 platser per rad
 stora salongen 773 platser: 589 på parketten, 180 på läktaren, 4 platser för rullstol
 lilla salongen 690 platser  (de 4 första raderna ur bruk)

Scenen
 bredd 1565 cm
 djup: stora scenen 1690 cm / lilla scenen 1257 cm
 höjd: bakre trussen 8 m 50 cm,  främre trussen 10 m

Ljudsystem
 Midas XL8 Touring Package

PA-System
 Meyer Sound Mèlodie

Ljusbord
 GrandMA Full-Size

Dimrar
 106 st. Compulite/Strand EC21

Golvlyftar 3 st.
 djup 240 cm
 de två bakre lyftarna (nr 2 och 3) +200 cm
 den främre lyften (nr 3) +100 cm

Körplanslyftar (i golvlyftarna) 3 st.
 bredd 850 cm
 djup 120 cm
 lyfthöjd +50 cm

Sjunkande planlyft
 djup 500 cm
 3 delar, sänker sig -260 cm

Molnridå 1 st.

Kättingtelfer 2 st.
 belastning 500 kg

Punktlyftar 7 st.
 belastning 300 kg

Täckningslyftar 1 st.
 belastning 100 kg

Ridåns ljustruss 1 st.
 belastning 300 kg

Horisontlyft 1 st.
 belastning 300 kg

Horisontljustruss
 belastning 300 kg

Ljustrussar 2 st.
 Verlinda-kättingtelfer 1000 kg, 4 st.
 längd för fyrkantstruss 12 m, 2 st.
 belastning 70 kg/meter

Dörrar till bakscenen
 bredd 716 cm
 höjd 600 cm

Tapiolasalens lastningsdörrar
 bredd 280 cm
 höjd 300 cm