Esbo i inbördeskriget -satsningen

Body

Finland firar 100 år av självständighet 2017 under det nationella temat Finland 100. Efter självständighetsdeklarationen 1917 följde ett kort men hetsigt inbördeskrig. Att lyfta fram och studera händelserna 1917–1918 på ett lokalhistoriskt plan, är något som Esbo stadsmuseum ser som betydelsefullt, och som man vill förmedla åt invånarna. För att museet skall kunna förmedla gedigen kunskap om perioden 1917–1918 behöver vi komplettera våra informationstillgångar och forska vidare. Esbo stadsmuseums satsning Esbo i inbördeskriget öppnar upp de händelser som ägde rum här för hundra år sedan. Satsningen kommer att utmynna i ett historiepaket med lokalt material som stadens invånare, forskare och andra intresserade kan ta del av, en utställning som berör inbördeskrigets händelser, tjänster för specifika målgrupper och material för skolorna. Satsningens främsta målgrupper är dels vuxna esbobor, dels skolorna. Esbo i inbördeskriget -satsningen är en del av Finland 100 -programmet.


Utställningen Ett brustet liv - Esbo i inbördeskriget, är öppen 1.11.2017-21.10.2018 i KAMU, Utställningscentret WeeGee. 


Vad hände i Esbo under åren 1917-1918? – En insamling av information, minnen, historier och fotografier 1.12.2016-30.4.2017

 

Suomi100Mer information

(e-post: förnamn.efternamn@espoo.fi) 

Museichef Maarit Henttonen
Intendent Tomi Heikkilä
Intendent Virpi Talja
Forskare Leena Sipponen
Kundrelationschef Marianne Långvik-Huomo
Museilektor Sanna Valoranta-Saltikoff