Arkeologi i Esbo stadsmuseum    

Body

Det finns många arkeologiska objekt i Esbo. Dessa objekt begränsar sig inte endast till forntid utan gäller också historisk tid. Arkeologerna vid Esbo stadsmuseum bistår myndigheterna och invånarna i frågor som gäller arkeologi samt utför egna utgrävningar.


Utöver arkeologisk forskning och dokumentering följer Esbo stadsmuseum upp planeringen av markanvändning i Esbo och ansvarar för expert- och myndighetsuppgifter i anslutning till general- och detaljplaneringen av fornlämningar.


Esbo stadsmuseum ansvarar för objekt som avses i fornminneslagen i Esbos område. Forsknings- och myndighetsverksamhet som hänför sig till arkeologi i det övriga landskapet Mellannyland sköts av Museiverket.


Espoon kartalle merkittynä suojelualueet Sökande av metaller med metalldetektor

Man kan söka metallföremål med hjälp av en metalldetektor utan speciella lov men ifall man använder metalldetektorer på åkrar bör man ha markägarens lov. På kända fornlämningar, som t.ex. gravfält, boplatser och bytomter, får man inte söka metaller. Över hundra år gamla föremål bör föras till stadsmuseet eller direkt till museiverket. Den som hittar ett fornfynd kan antingen lösa in sitt föremål eller donera föremålet till museets samlingar.
I sidans nedre kant finns mer information om regler gällande metalldetektorer. 


Har du gjort ett arkeologiskt fynd?

Föremålsfynden anmäls i Museiverkets Ilppari-tjänst, genom vilken information om fynden även når Esbo stadsmuseums arkeologer. Ilppari hittas i Museiverkets Kulttuuriympäristön palveluikkuna, www.kyppi.fi/ilppari. Den internetbaserade anmälningstjänsten ersätter fyndanmälningar per e-post samt det fysiska frågeformuläret som tidigare använts för bokföringen av information om fyndet. Ilppari kräver inloggning, vilket möjliggör att anmälaren kan diskutera om fyndet med myndigheten och följa upp hur hanteringen av fyndet fortskrider. Man kan självfallet även i fortsättningen fråga råd av stadsmuseets arkeologer gällande fynd.

 

Fasta fornlämningar, möjliga fornlämningar, lösfyndsplatser och naturskyddsobjekt i Esbo.

Innanför de på kartan utmärkta, 200 meter breda områdena kring de arkeologiska objekten bör man enligt Museiverkets rekommendationer inte idka metallsökning. Du kan ladda ner kartan via denna länk.
 

 

Kundtjänst

Intendent Tryggve Gestrin 
050 566 6105
kulturmiljö- och fornminnesärenden, arkeologisk forskning

Intendent Eetu Sorvali
040 485 5262
kulturmiljö- och fornminnesärenden, arkeologisk forskning

Museilektor Jenni Siltainsuu
043 825 6085
publik arkeologi, evenemang

 

förnamn.efternamn@espoo.fi