För skolor och daghem

Body

Tjänster på museet

Esbo stadsmuseum är museet för Esbos historia! Våra pedagogiska tjänster erbjuder en upplevelse som täcker flera ämnesområden för alla sinnen om livet förr i tiden. Vid museets verksamhetsställen runtom i Esbo finns något att se, prova på och känna på för elever i olika åldrar.

Till Esbo stadsmuseums museifamilj hör KAMU i Utställningscentret WeeGee, Glims Gårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Lagstads skolmuseum och Pentala skärgårdsmuseum.

Bekanta dig med vårt utbud av tjänster för skolor och daghem och välj en eller flera visiter per år. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, för skole- och elevgrupper.

Mer info om tjänster för skolor på museet eller läs mer här:

KAMU, Utställningscentret WeeGee
Glims gårdsmuseum
Villamuseet Villa Rulludd
Lagstads skolmuseum
Pentala skärgårdsmuseum

Kultur- och motionsstigen KULPS

Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är en del av Esbos KULPS!-stig.

KULPS! - Kultur- och motionsstigen är Esbos kultur- och motionsuppfostransplan, som erbjuder kostnadsfria kultur- och motionsbesök för grundskole-elever under skoldagen, som en del av undervisningsplanens undervisning. 

Esbo stadsmuseums alla tjänster för skolor för till den kategorin av tjänster som man kan använda hur många som helst av med undantag av Pentala skärgårdsmuseums utflyktspaket, som hör till kategorin En gång per läsår för skolelever i åk 4-6. Bekanta dig med tjänsterna för skolelever på de olika museernas hemsidor eller här.

Kulturspaning 

Kulturspaning utgör en del av småbarnspedagogiken och förverkligas tillsammans med kulturaktörer.

Kulturspaningen har två delar: Barnens spaning och pedagogernas spaning. I barnens spaning besöks daghemmet av professionella konst- och kulturaktörer som tar med sig föreställningar, verkstäder eller leder aktiviteter som är utformade för barn. Vissa daghem får istället ta emot ett materialpaket, utformat av kulturaktörer, som reser runt bland daghemmen.

Stadsmuseets kulturspaning åt daghemmen är ett lånepaket, som innehåller material för alla sinnen. Paketets tema är mat, vilket är ett bekant och vardagligt tema för alla barn inom alla olika kulturer!

Historia på nätet

MOBILGUIDERNA

Bekanta dig med ett historiskt objekt med hjälp av museets mobilguider! Med museets mobilguider som finns på internet kan man bekanta sig med bland annat Pentala skärgårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Träskända herrgårdspark, Hagalund eller viktiga platser under inbördeskriget 1918 i Alberga på plats eller från klassrummet. I mobilguiden för Villa Rulludd ingår en frågesport som elever i årskurs 7 har gjort för grundskoleelever. Mobilguiderna kan användas med mobila enheter med internetuppkoppling på plats eller i klassrummet på datorer med internetuppkoppling.

Bekanta dig med stadsmuseets mobilguider på tjänsten Seinätön museo.

FINNA.FI - HISTORIA MED EN SÖKNING

Hur såg Esbo ut förr i tiden? Du kan bekanta dig med utvalda smakbitar ur stadsmuseets samlingar på söktjänsten Finna.fi. Materialet som finns publicerat i Finna kan fritt användas av skolor och andra intresserade (CC BY-ND 4.0-licens). På Finna publiceras hela tiden nya bilder och annat material.

Bekanta dig med gamla bilder från Esbo på ekm.finna.fi.

Var hittar man material för grupparbeten under lektionerna? Hur lär man ut informationssökning på ett säkert sätt? I webbtjänsten Finna Klassrum sammanställs materialpaket som har skräddarsytts för grundskolans och gymnasiets läroplaner och som kan utnyttjas bland annat i undervisningen i historia, samhällskunskap, modersmål och litteratur samt bildkonst. Bekanta dig med Esbo stadsmuseums och andra finländska museers materialpaket i Finna Klassrum!

Låna historia åt din klass

Med hjälp av Stadsmuseets historiska lånepaket blir historian gripbar och konkret i klassrummet eller på daghemmet. Paketen lånas ut under KAMUs öppettider. Bekanta dig med lånepaketen här. 

NYHETSBREVET FÖR LÄRARE

Beställ Esbo stadsmuseums nyhetsbrev för lärare, så får du info om stadsmuseets evenemang, guidningar och andra tjänster för skolor och daghem.

Beställ nyhetsbrevet här!