tor 01.08.2019 09.00 - fre 05.06.2020

Klockorna genom tiden

Utställningscentret WeeGee, Finlands Urmuseum - Utställningscentret WeeGee, Ahertajantie 5

Under guidningen bekantar vi oss med klockornas och tidmätningens värld med hjälp av olika uppgifter. Vi bekantar oss med bland annat världens första klocka och funderar på hur analogiska och digitaliska klockor skiljer sig från varandra. Vi lär oss klockornas historia först genom att göra självständia uppgifter varefter vi bekantar oss med Urmuseums unika klockor tillsammans.

 

Guidningar kan reserveras ti-fre. Längd 45min.

Resververingar: Huvudguide Johanna Järviniemi, mail: johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi

 

Bild:Suomen Kellomuseo

 

 


 

 

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!