tor 08.08.2019 08.00 - fre 29.05.2020 16.00

Omvandlingar-verkstad

Haltia Finlands Naturcentrum - Nouxvägen 84

Hurdan är processen för formgivning? Hur kan man söka inspiration och idéer i naturen? Vad är en prototyp? Eleverna bekantar sig med formgivningsprocessens olika skeden och lär sig använda dem i sitt eget arbete. Vi använder naturmaterial och naturen som inspiration.

Evenemangsplats
Finlands naturcentrum Haltia och Haltias näromgivning
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!