tor 08.08.2019 08.00 - fre 29.05.2020 16.00

Djurens arkitektur

Haltia Finlands Naturcentrum - Nouxvägen 84

Den här aktiverande guidningen leder eleverna in i arkitekturens värld genom djurens fascinerande arkitektoniska lösningar.

Evenemangsplats
Finlands naturcentrum Haltias huvudutställning
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!