fre 19.05.2017 09.00 - fre 31.05.2019 16.00

Byggnadskultur -guidning

Esbo stadsmuseum, Glims gårdsmuseum - Glimsvägen 1

Vi bekantar oss med de gamla byggnaderna som hört till bondgården och deras detaljer genom att rita och undersöka dem enligt anvisningar. Rekommenderas för elever i åk 5 och uppåt. Längd introduktion 15 min. + ritande 45 min.

Evenemangsplats
Glims gårdsmuseum
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper
Bokningar

Tis–fre klo 9–16, puh. 09 816 27337. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Längd
60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!