tis 07.01.2020 09.00 - tor 31.12.2020 18.00

Skolgång förr i tiden – guidning

Esbo stadsmuseum, Lagstads skolmuseum - Gamla Lagstadsvägen 4

I skolmuseets klassrum får man uppleva hur det var att gå i skola för hundra år sedan i Esbos första folkskola. Vilka ämnen läste eleverna? Hur tillrättavisade läraren olydiga elever? Hur har skolgången ändrats på hundra år?

Evenemangsplats
Skolmuseet Lagstad
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Bokningar ska göras minst en vecka före besöket, med undantag för bokningar till Villa Rulludd och Lagstads skolmuseum som ska göras senast två veckor före besöket. Förbokade grupper tas emot på museerna från kl. 9. Guidningarna är kostnadsfria för grupper inom småbarnspedagogik, förskola och skola. Guidningens språk: finska, svenska, engelska, klarspråk (finska) Vi guidar även språkbadsgrupper på svenska och finska. När du bokar en guidning, ange gruppstorlek, elevernas ålder, daghemmets eller skolans namn och kontaktuppgifterna till gruppens ledare. Vi välkomnar elever med särskilda behov. Berätta om gruppens specialbehov när du bokar.

Bokningar på Glims Gårmuseums nummer tfn 09 816 27337. Lagstads skolmuseum har öppet för grupper enligt överenskommelse tis.–fre. kl. 9–15.

Tillgänglighet: Skolmuseets gammaldags klassrum ligger på övervåningen i hembygdshuset. Huset saknar hiss.

Längd
60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!