tor 15.08.2019 09.00 - sön 31.05.2020 15.00

Skolgång förr i tiden – guidning

Esbo stadsmuseum, Lagstads skolmuseum - Gamla Lagstadsvägen 4

I Lagstads skolmuseum får man bekanta dig med hur det var att gå i skola i Esbos första folkskola för hundra år sedan. Vilka ämnen läste eleverna och vilka pedagogiska metoder använde läraren om barnen inte lydde? I klassrummet får man sitta vid en dubbelpulpet och kika in i vad som finns i den. Man får även se hur elevernas skolmatsedel såg ut och ta del av vilka uppgifter den dejourerande eleven hade. Rekommenderas för eleveri i åk 1-3.

Evenemangsplats
Skolmuseet Lagstad
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Mån-fre  tfn. 040 843 4903 (Esbo hembygdsförening). Lagstads skolmuseum tar emot förhandsbokade skolgrupper från måndag till fredag.

Längd
60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!