ons 15.08.2018 09.00 - fre 31.05.2019 18.00

Från lande till city -guidning

Esbo stadsmuseum, KAMU - Flitarvägen 5

1900-talet var ett århundrade av många samhälleliga förändringar. Hur blev denna lilla, svenskspråkiga socknen en stor finskspråkig stad?  Under guidningen diskuteras förändringarna i vardagen, samhället och landskapet genom att ta fabriksarbetarens stuga och de nya bosättningsområdena som exempel på de samhälleliga fenomenen under detta århundrade. Rekommenderas för elever i åk 8.-9.

Guidningen kan kombineras med den fördjupande verkstaden Bygg en förort. I verkstaden får deltagarna genom att själva pröva och undersöka bekanta sig med hur förorterna uppstod. Vi funderar också kring hurdan en bra plats att leva på är. Guidningen och verkstaden tar sammanlagt 90 minuter.
 

Evenemangsplats
KAMU, Utställningscentret WeeGee
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Längd
60-90 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!