ons 15.08.2018 09.00 - fre 31.05.2019 18.00

Den medeltida byn -guidning

Esbo stadsmuseum, KAMU - Flitarvägen 5

Under guidningen kikar vi in i bybornas dagliga liv och den livliga handeln de bedrev. Vi tar även del av den unika, arkeologiska forskningen kring byn Mankby. Vi funderar kring varifrån kunskapen om historien kommer och vad den berättar om det medeltida byalivet i Esbo. Rekommenderas för elever i åk 5.-6.

Evenemangsplats
KAMU, Utställningscentret WeeGee
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Längd
60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!