ons 15.08.2018 09.00 - fre 31.05.2019 18.00

Spår från gångna tider -guidning

Esbo stadsmuseum, KAMU - Flitarvägen 5

Hur levde man i Esbo före oss och hurudana spår lämnade människorna efter sig, som man kan utforska? Guidningen i utställningen Tusen berättelser om Esbo fördjupar sig i olika skeden i Esbos historia och i vilka historiska källor som finns till hands.  Rekommenderas speciellt åt elever i åk 4 men passar även för åk 5-6 och för grupper som studerar historiska källor.   

Guidningen kan kombineras med den fördjupande verkstaden Minnenas karta, vid vilken besökarna genom att teckna och skriva utforskar sin bakgrund och sin plats i släktledet. Guidningen och verkstaden tar sammanlagt 90 minuter.
 

Evenemangsplats
KAMU, Utställningscentret WeeGee
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Tis–sön kl. 11–17 tfn 09 816 57052. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!

Längd
60-90 min.

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!