fre 19.05.2017 11.00 - fre 04.06.2021 16.00

Tarvaspää, mitt slott med torn och tinnar- en guidning till ateljéslottet Tarvaspää

Gallen-Kallelamuseet - Gallen-Kallelas väg 27

Under guidningen bekantar vi oss med Akseli Gallen-Kallelas (1865-1931) tid, liv och med ateljéslottet som han själv designade. Vi kommer även att lyfta fram höjdpunkterna från den aktuella utställningen.

Lämpligt för alla åldrar.

Guidningar erbjuds då när museet är öppet.

Evenemangsplats
Gallen-Kallela Museet
Pris
30€ / skolgrupp
Bokningar

info@gallen-kallela.fi, 010 406 8840

Åldersrekommendation
Alla åldersgrupper
Språk
finska, svenska, engelska
Längd
30 - 45 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

30€/grupp

Gratis för KULPS-grupper