tor 10.08.2017 09.00 - fre 31.05.2019

Skräddarsydd verkstad för skolklasser

Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar, Utställningscentret WeeGee - Flitarvägen 5

I Rum, hus & stad-verkstaden presenteras undervisningspaketet Rum, hus och stad som stödjer läroplanen för den grundläggande utbildningen. Klassen utför en bygguppgift som är utarbetad för den egna klassnivån (t.ex. geometriska former, belysning och skuggor) om ett av temaområdena i undervisningspaketet. Temaområdet och uppgiften diskuteras tillsammans med läraren.

En verkstad pågår i 90 eller 120 minuter och ordnas i Arkkis lokaler i Utställningscentret WeeGee eller alternativt i skolans egna utrymmen.

Pris
Priset för en verkstad på Arkki är 165 €/90 min och 180 €/120 min eller i aktuell skola 190 €/90 min och 230 €/120 min.
Materialkostnaden är 2–5 €/barn beroende på uppgift.
Bokningar

Verkstäder kan bokas via Arkkis kansli tfn 050 525 8668 eller e-post info@arkki.net.

Åldersrekommendation
Verkstäderna är lämpliga för 1–9-klassare.
Språk
finska, svenska, engelska