tor 10.08.2017 09.00 - fre 31.05.2019

Bullerbyn-verkstad

Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar, Utställningscentret WeeGee - Flitarvägen 5

I verkstaden bygger vi en glad ”Bullerby” av egnahemshus. Vi bekantar oss med småhusarkitektur och stadsplanering. Varje elev bygger ett eget hus till den gemensamma byn. Under byggplaneringsdelen lär vi oss om olika byggmaterial, fasader och takmaterial. Som nästa delmoment funderar vi över hur byggnaderna kan placeras i byn samt andra element i byn. Utifrån den gemensamt byggda byn diskuterar vi hur en bra boendemiljö ser ut. Eleverna får ta hem sina hus, och bygget av byn kan fortsätta i skolan.

En verkstad pågår i 90 eller 120 minuter och ordnas i Arkkis lokaler i Utställningscentret WeeGee eller alternativt i skolans egna utrymmen.

Pris
Priset för en verkstad på Arkki är 165 €/90 min och 180 €/120 min eller i aktuell skola 190 €/90 min och 230 €/120 min.
Materialkostnaden är 2–5 €/barn beroende på uppgift.
Bokningar

Verkstäder kan bokas via Arkkis kansli tfn 050 525 8668 eller e-post info@arkki.net.

Åldersrekommendation
Verkstäderna är lämpliga för 1–9-klassare.
Språk
finska, svenska, engelska